Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 21.06.2018 19:24
Emīls, Egita, Monvīds
Dienas teikums

Mēs neredzam lietas tādas, kādas tās ir. Mēs redzam tās tādas, kādi esam mēs paši. / H. Džeksons Brauns/

21.06.2018, 13:32Paziņojums
Paziņojums

Saskaņā ar Vārkavas novada domes 12.02.2018. darba koplīguma 5.6. apakšpunktu un to, ka 22.jūnijs ir pirmssvētku diena, Vārkavas novada domes administrācijas un iestāžu darba laiks 22.jūnijā būs līdz plkst.13.00.

 

20.06.2018, 14:12Pašvaldības Latvijai simtgadē dāvina īpaši apgleznotu ģerboņu sienu
Pašvaldības Latvijai simtgadē dāvina īpaši apgleznotu ģerboņu sienu

26. jūnijā plkst.13 pie ēkas Torņa ielā 4 notiks dekoratīvās sienas „Latvijas pilsētas un novadi valsts simtgadei” atklāšana. Siena ir visu Latvijas pašvaldību dāvinājums valsts nozīmīgajā jubilejā.

Panno (apgleznotā siena) ar Latvijas pilsētu un novadu ģerboņiem tapis pēc Rīgas domes un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) iniciatīvas un to apgleznojis starptautiski pazīstamais latviešu mākslinieks Leonards Laganovskis.

Lasīt vairāk...
13.06.2018, 13:34Ģimenes palīdzības centrs "Ligzda" aicina piedalīties ekskursijā

07.06.2018, 15:10Līgo nakts balle Vecvārkavas estrādē

15.06.2018, 08:53Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts pasākums Vārkavas novada Arendolē

14. jūnijs ir diena, kad visā Latvijā ar atceres un piemiņas pasākumiem piemin Padomju Savienības masveida deportācijas. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā Vārkavas novada Arendolē pie Jānim Babrim veltītā piemiņas akmens, notika atceres pasākums ar svinīgu ziedu nolikšanu.

Piemiņas pasākumā piedalījās vēstures pētnieks, pasākuma iniciators Henrihs Kivlinieks, Valsts policijas pārstāvji, Vārkavas novada domes pārstāvji un arendolieši.

 

 

 

Lasīt vairāk...
13.06.2018, 15:21Veselības veicināšanas un slimību profilakses projekta aktivitātes jūlijā

 

Veselības veicināšanas un profilakses pasākumi vietējai sabiedrībai Vārkavas novadā

aktivitātes jūlijā

(plānā iespējamas arī izmaiņas, lūdzam sekot līdzi informācijai)

5. jūlijs

12. jūlijs

19. jūlijs

26. jūlijs

Plkst. 17:00 Vecvārkavas estrāde

ZUMBA

Jāģērbjas sportiskā apģērbā, sporta apavos, līdzi jāņem dzeramais ūdens un dvielis

14. jūlijs

Plkst. 10:00 Vārkavas novada Kultūras centra zāle, Skolas iela 5, Vecvārkava

Veselības diena Vecvārkavā

Lekcijas: “Mikro, makroelementi, vitamīni, tauki un olbaltumvielas homeopāta skatījumā” un "Veselības saglabāšanas metodes. Homeopātiskā palīdzība akūta drudža gadījumā"

25. jūlijs

(aktivitāte turpināsies augustā)

Plkst. 18:00 pie Rožkalnu Kultūras nama, Rimicāni

AEROBIKA

Jāģērbjas sportiskā apģērbā, sporta apavos.

Līdzi jāņem dzeramais ūdens, dvielis, vingrošanas matracītis, ja ir iespēja, var ņemt līdzi savas hanteles.

 

Lai varam plānot dalībnieku skaitu aktivitātēs un nodarbību vadītāji varētu sagatavoties nodarbībām  lūdzam laicīgi pieteikties uz aktivitātēm rakstot uz linda.pudule@varkava.lv, ja e-pasts nav pieejams, zvanot 20399639 (Linda).

Jāņem vērā, ka ierodoties uz aktivitātēm, nepieciešams aizpildīt dalībnieka anketu, personas datu apstrādes nolūks — veikt maksājuma pieprasījuma (tai skaitā veikto izdevumu un sasniegto uzraudzības rādītāju) pārbaudi, kā arī nodrošināt personas datu glabāšanu līdz normatīvajos aktos noteiktajam termiņam  — līdz 2032. gada 31. decembrim. Personas dati tiks uzkrāti Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.–2020. gadam (turpmāk – KPVIS). Finanšu ministrija kā Eiropas Savienības fondu vadošā iestāde, izmantojot KPVIS, apkopos un iesniegs Eiropas Komisijā apkopotā veidā (statistikas skaitļos) gada īstenošanas ziņojuma ietvaros. KPVIS uzkrātajiem datiem normatīvajos aktos  noteikto pienākumu veikšanai var piekļūt arī ES fondu uzraudzībā iesaistītās institūcijas.

Anketu neaizpildīšanas vai daļējas aizpildīšanas gadījumā nebūs iespējams turpmāk nodrošināt ESF finansējumu veselības veicināšanas un profilakses pasākumiem.

Augustā paredzētas aerobikas nodarbības Rimicānos, sāksies arī jogas nodarbības Vārkavā, Vecvārkavā un Rimicānos, Vārkavā tiks uzsākts Mākslas terapijas kurss, paredzētas lekcijas arī par bērnu audzināšanu.

Informāciju sagatavojusi

projekta koordinatore

Linda Pudule

13.06.2018, 13:40Dome aicina iedzīvotājus uzstādīt ūdens skaitītājus
Dome aicina iedzīvotājus uzstādīt ūdens skaitītājus

Vārkavas novada dome informē, ka Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma pārejas noteikumu 4.punkts noteic, ja pakalpojumu lietotāja ūdenssaimniecības sistēmā nav izbūvēts komercuzskaites mēraparāta mezgls, pakalpojumu lietotājs nodrošina tā izbūvi komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai ne vēlāk kā četru gadu laikā (līdz 31.12.2020.) pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas, tādejādi pakalpojuma lietotājam pašam ir jānodrošina komercuzskaites mēraparāta (skaitītāja) uzstādīšana.

Ņemot vērā Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu, lūdzam nodrošināt skaitītāja uzstādīšanu savā īpašumā. Skaitītāju uzstādīšana nepieciešama, lai sakārtotu ūdens uzskaites sistēmu, novērstu ūdens apjoma zudumus, ko bieži rada lietotāji bez ūdens skaitītājiem, un nodrošinātu vienlīdzības principu visiem ūdens lietotājiem. Līdz ar to, lai veicinātu ūdens skaitītāju uzstādīšanu, šobrīd tiek izskatīts jautājumu par ūdens piegādes tarifu paaugstināšanu tām privātpersonām, kurām nav uzstādīti skaitītāji, kā arī privātpersonām kurām nebūs uzstādīti skaitītāji var tikt pārtraukta ūdens piegāde.

Vienlaikus atgādinām, ka jāseko līdzi skaitītāju verificēšanas periodam un tie laicīgi jāverificē. Privātpersonām, kurām skaitītāji nebūs verificēti, ūdens piegādes maksa tiks aprēķināta pēc tarifa, kurš noteikts par ūdens piegādi bez uzstādīta skaitītāja.

 

11.06.2018, 13:09Pieteikšanās konkursam „Sakoptākais mežs” turpinās līdz jūnija beigām

Vēl tikai līdz 29. jūnijam ir iespēja pieteikties Latvijas Meža īpašnieku biedrības (LMĪB) rīkotajam konkursam „Sakoptākais mežs”. Konkursa mērķis ir veicināt ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu un apzināt labas mežsaimniecības prakses piemērus privātajos mežos, kā arī veicināt sabiedrības izpratni par lauku kultūrvides saglabāšanu.

Konkursa balvu fonds šogad sastāv no praktiski pielietojama motorinstrumenta jaunaudžu kopšanai un divām dāvanu kartēm meža stādāmā vai dekoratīvā materiāla ieguvei, kas tiks sadalīti starp trīs visaugstāk novērtētāko meža īpašumu saimniekiem. Tāpat trīs visaugstāk novērtētie īpašnieki tiks nominēti prestižajai meža nozares gada balvai „Zelta čiekurs” nominācijā „Par ilgtspējīgu saimniekošanu”.

Lasīt vairāk...
08.06.2018, 13:16Vārkavas novada pašvaldība aicina pieteikties uz grāmatveža amatu
Vārkavas novada pašvaldība aicina pieteikties uz grāmatveža amatu

Vārkavas novada pašvaldība (Reģ. Nr. 90000065434) aicina pieteikties uz grāmatveža amatu (uz nepilnu darba laiku) uz nenoteiktu laiku, kods pēc profesiju klasifikators 3313 01

 

 

Nepieciešamās zināšanas, prasmes un izglītība:

- augstākā finanšu vadības vai grāmatvedības vai nodokļu izglītība;

- pieredze grāmatveža amatā pašvaldības iestādē;

- labas zināšanas grāmatvedības normatīvajos aktos, īpaši PVN uzskaitē pašvaldībā, labas iemaņas darbam ar datoru, pieredze darbā ar grāmatvedības datorprogrammu GVEDIS, ļoti laba programmas Microsoft Excel pārzināšana.

 

Galvenie darba pienākumi:

- kārtot pašvaldības iestādes grāmatvedības dokumentus un reģistrus atbilstīgi normatīvo aktu prasībām;

- sastādīt ikmēneša un citu periodu atskaites Valsts ieņēmumu dienestam (PVN atskaite);

- sastādīt pašvaldības iestādes statistikas atskaites;

- piedalīties domes budžeta kontrolē;

- pēc nepieciešamības izstrādāt analītiskus pārskatus par budžeta izpildi un sagatavot prezentācijas;

- pildīt atsevišķus konkrētus novada domes lēmumus, rīkojumus un galvenās grāmatvedes  uzdevumus;

- savas kompetences robežās izstrādāt iekšējos normatīvos aktus par grāmatvedības uzskaites un pārējiem finanšu jautājumiem;

- pieņemt apmeklētājus, nodrošināt to apkalpošanu augstā līmenī, izskatīt iesniegumus un sniegt informāciju savas kompetences ietvaros.

 

Dzīves aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītības dokumentu, sertifikātu u.c. dokumentu kopijas lūdzam iesniegt personīgi vai pa pastu Vārkavas novada domes kancelejā, Skolas ielā 5, Vecvārkavā, Upmalas pag., Vārkavas novadā vai pa e-pastu dome@varkava.lv līdz 2018. gada 19. jūnija plkst.16:30. Tel. informācijai 65329632, 27089606.

 

 

 

08.06.2018, 12:13Biedrība "Dzintars 2007" rīko kokapstrādes nodarbību

07.06.2018, 11:08Par Viestura ordeņa kavalieri iecelts Vārkavas novada iedzīvotājs Henrihs Vilcāns

3.maijā Valsts prezidents Raimonds Vējonis svinīgā ceremonijā Rīgas pilī pasniedza valsts augstākos apbalvojumus. Ar Triju Zvaigžņu ordeni tika apbalvotas 29 personas, ar Viestura ordeni un ordeņa goda zīmi – 14 personas, savukārt ar Atzinības krustu – 38 personas. Apbalvoto personu sarakstā bija arī Vārkavas novada iedzīvotājs, nacionālās pretošanās kustības dalībnieks un nacionālais partizāns Henrihs Vilcāns.

Tālā ceļa dēļ, Rīgas pilī Henrihs ierasties nevarēja, tādēļ tika sveikts savās mājās Vārkavas pagasta “Zibergovā”. Par nopelniem Latvijas valsts labā Viestura ordeņa diplomu un Viestura ordeņa zīmi Henriham pasniegt bija ieradies viceadmirālis, Viestura ordeņa lielkrusta komandieris Gaidis Andrejs Zeibots un Ordeņa kapitula sekretāre Maira Sudrabiņa.

Viestura ordeņa devīze ir Confortamini et pugnate - Esiet stipri un cīnieties. Ar to apbalvo par sevišķiem militāriem nopelniem, kā arī par sevišķiem nopelniem nacionālās pretošanās kustībā un valsts neatkarības aizstāvēšanā.

 

Lasīt vairāk...
07.06.2018, 09:18Mainīts Vārkavas novada domes kases darba laiks

Sakarā ar novada domes kasieres atvaļinājumu no 07.06.2018. līdz 03.07.2018. kases darba laiks katru dienu no 08.00 līdz 14.30.

07.06.2018, 08:39Izsludināta Jauniešu garantijas papildu uzņemšana 30 profesijās

Profesionālās izglītības iestādēs visā Latvijā līdz 31. augustam izsludināta Jauniešu garantijas papildu uzņemšana jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem, kuri ir bez darba. Uzņemšana notiek 30 darba tirgū pieprasītās profesijās, kuras var apgūt 1 gada laikā bez maksas.

Jaunieši, kas vēlas pieteikties mācībām, var būt vakarskolas skolēni, iegūt vidējo izglītību tālmācībā vai studēt nepilna laika studiju programmās augstskolā. Potenciālie audzēkņi var būt reģistrējušies arī Nodarbinātības valsts aģentūrā kā darba meklētāji vai bezdarbnieki un vienlaikus saņemt bezdarbnieka pabalstu.

Jāņem vērā, ka jaunieši nevar būt nodarbināti, atrasties akadēmiskajā vai bērna kopšanas atvaļinājumā, kā arī būt pilna laika studenti. Lai pieteiktos mācībām, nepieciešama pamatizglītība, vidējā izglītība vai vidējā profesionālā izglītība, taču var būt iegūta arī augstākā izglītība.

Mācību laikā jaunieši saņem stipendiju no 70 līdz 115 eiro mēnesī, ja ir sekmīgi, kā arī nepieciešamos mācību līdzekļus un bezmaksas vietu dienesta viesnīcā. Savukārt kvalifikācijas prakses laikā programma apmaksā ceļa izdevumus un naktsmītni, ja tas nepieciešams.

 

Lasīt vairāk...
05.06.2018, 14:34Mācības par ES nozīmes zālāju apsaimniekošanu Preiļos
Mācības par ES nozīmes zālāju apsaimniekošanu Preiļos

LLKC Preiļu konsultāciju birojs aicina pieteikties uz mācībām, tos lauksaimniekus, kas iesaistījušies LAP 2014.-2020. gadam pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitātē "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ) un, ja ir uzņemtas saistības par Eiropas Savienības nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4.zālāju ražības klase). Tiem lauksaimniekiem, kuru lauki ir kartēti un noteikta zālāju ražības klase, jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā, apmeklējot mācību kursus un iegūstot atbilstošu dokumentu.

Mācību norises laiks 14.06. un 19.06. 2018, LLKC Preiļu konsultāciju birojā.

Dalība mācībās ir bez maksas. Mācībās paredzētas gan teorētiskās nodarbības, gan praktiskās nodarbības uz lauka.

 

Lasīt vairāk...
05.06.2018, 14:02Jau otro gadu Latvijā - audžuģimeņu, adoptētāju, aizbildņu un viesģimeņu salidojumi - satikšanās reģionālajās atbalsta grupās!
Jau otro gadu Latvijā -  audžuģimeņu, adoptētāju, aizbildņu un viesģimeņu salidojumi -  satikšanās reģionālajās atbalsta grupās!

Tāpat kā pagājušajā gadā, kad tikāmies četros neaizmirstamu emociju, jaunu zināšanu, sirsnības un prieka pilnos salidojumos, arī šovasar notiks četras kopējās audžuģimeņu, adoptētāju, aizbildņu un viesģimeņu reģionālās atbalsta grupas jeb salidojumi Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales reģionos.

Salidojumi notiks no jūlija līdz augustam, atpūtas kompleksos:

  • 7. un 8. jūlijā Vidzemes reģionā –     "Minhauzena Unda”, Saulkrastos;
  • 14. un 15. jūlijā Zemgales reģionā –  „Turbas”, Ikšķiles novadā;
  • 4. un 5. augustā Latgales reģionā –     "Rāznas līcis" un "Ezerkrasti" Rēzeknes novadā;
  • 25. un 26. augustā Kurzemes reģionā – " Lejastiezumi", Kuldīgas novadā.

 

 

Lasīt vairāk...
05.06.2018, 12:01Vārkavas novada Kultūras centra zālē apskatāma ceļojošā fotogrāfiju izstāde "Latgalietis XXI gadsimtā"

Vārkavas novada Kultūras centra zālē (Skolas ielā 5, Vecvārkavā) ir apskatāma ceļojošā fotogrāfiju izstāde “Latgalietis XXI gadsimtā”. Izstāde veltīta Latgales Pirmā kongresa un Latvijas valsts simtgadei. Fotogrāfiju izstādes idejas autors ir Latgales fotogrāfu biedrības vadītājs, Preiļu fotogrāfs Igors Pličs.

Kopumā fotokonkursā piedalījās 130 fotogrāfi un tika iesūtītas 2618 fotogrāfijas, no kurām tika izveidots fotoalbums un izstāde “Latgalietis XXI gadsimtā". Gan fotogrāfiju izstādē, gan albumā ir iekļauti arī Vārkavas novada autoru darbi.

Izstāde ir apskatāma visu jūniju darba dienās laikā no 08.00 līdz 16.00.

 

04.06.2018, 13:47Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja atvaļinājumā
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja atvaļinājumā

 Vārkavas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja no 05.06.2018. līdz 18.06.2018. atrodas atvaļinājumā. Civilstāvokļa aktu reģistrāciju var veikt jebkurā citā dzimtsarakstu nodaļā. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

05.06.2018, 11:172. jūnijā Vārkavas estrādē ar krāšņu pasākumu tika atklāta vasaras sezona

Vārkavas novada Kultūras centrs un senioru deju kolektīvs "Odziņas", par godu "Odziņu" 10 gadu pastāvēšanas jubilejai, visus aicināja uz skaistu pasākumu. Vārkavas estrādē ar saviem priekšnesumiem uzstājās gan pašmāju, gan citu novadu kolektīvi — Smelteru amatierteātris, Vārkavas amatierteātris “Kulda”, senioru deju kolektīvi “Brūklenājs”, “Dzīves virpulī” un “Odziņas”. Estrādi piedziedāja vokālais ansamblis “Melodīva” un Dekšāres pagasta vīru vokālais ansamblis “Kūzuls”.

 

 


 

 

24.05.2018, 13:46Kapusvētki Vārkavas novadā 2018. gadā

2.jūnijā, sestdien,  plkst. 13.00 Borbaļu kapos;

7. jūlijā, sestdien, plkst.  12.00 Lazdānu kapos;

7. jūlijā, sestdien,  plkst. 14.00 Strodu kapos;

8. jūlijā, svētdien, plkst. 15.00 Augšmuktu kapos;

21. jūlijā, sestdien, plkst. 12.00 Pilišķu kapos;

21. jūlijā, sestdien, plkst. 11.00 Āpšu kapos;

28. jūlijā, sestdien, plkst. 11.00  dievkalpojums baznīcā,  pēc tam kapusvētku procesija Vārkavas kapos;

29. jūlijā, svētdien,  plkst. 12.00 dievkalpojums,  pēc tam kapusvētku procesija Vanagu kapos.

 

01.06.2018, 08:32Latvijas veselības nedēļa 2018

Starptautiskā projekta “NowWeMOVE” ietvaros Latvijas Veselības nedēļa šogad norisinās jau 7. reizi. Vārkavas novadā sportiskas aktivitātes Veselības nedēļas ietvaros notiek jau otro gadu. Arī šogad ikvienam bija iespēja uzdāvināt Latvijai savus veselības kilometrus.

Veselības nedēļas pasākumi sākās 28. maijā Vārkavā, šeit sportot ieradās 11 aktīvisti, kas kopā pieveica 18 kilometrus (visvairāk kilometrus veica Skaidrīte Medne un Liāna Batkajeva). “Katram savu kilometru” aktivitātes turpinājās Rimicānos – 14 dalībnieki veselai un stiprai Latvijai uzdāvināja 43 kilometrus (visvairāk kilometrus veica Sandis Rudzāts). Arī Vecvārkavā norisinājās sportiskas aktivitātes, 30. maijā stadionā pulcējās 124 sportot gribētāji, kas kopā veica 558 kilometrus (visvairāk kilometru veica Sanija Poplavska).

Kopā Vārkavas novadā Veselības nedēļā sportoja 149 aktivitātes “Katram savu kilometru” dalībnieki, kopā veikti 619 kilometri (par 85 kilometriem vairāk kā 2017. gadā).

Latvijas Veselības nedēļas jeb MoweWeek mērķis ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu un iesaistīt sportiskās aktivitātēs arvien lielāku cilvēku skaitu.

Uz tikšanos novada sporta laukumos jau pēc gada, lai kopā pieveiktu vēl vairāk veselīgu un stipru kilometru!

 

NVPT koordinatore Vārkavas novadā Linda Pudule

 

   

 

30.05.2018, 08:05VUGD atgādina: ar bērniem ir jāpārrunā drošas vasaras pavadīšanas pamatprincipi!
VUGD atgādina: ar bērniem ir jāpārrunā drošas vasaras pavadīšanas pamatprincipi!

Vasaras brīvlaiks, saulains laiks un atpūta svaigā gaisā ir tas, ko ar nepacietību gaida teju ikviens skolēns, tomēr, ja netiks ievērota drošība, arī šīs patīkamās lietas var aptumšot dažādi nelaimes gadījumi. Lai izvairītos no iespējamām nelaimēm un negadījumiem, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina ievērot vairākus drošības padomus tieši saistībā ar drošību vasarā.

 

Neapdomīga un pārgalvīga rīcība, kā arī nezināšana nereti noved pie traģiskiem negadījumiem. Ik gadu vasara ir tas laiks, kad notiek visvairāk traģisku nelaimes gadījumu – tieši vasaras mēnešos vairāki desmiti bērnu un pieaugušo nokļūst dažādos negadījumos, cieš un arī iet bojā. Pagājušajā gadā ugunsgrēkos gāja bojā 79 cilvēki, no kuriem divi bija bērni, cieta 381 cilvēks, no kuriem 52 bija bērni, bet izglābts tika 382 cilvēki, kuru skaitā 43 bija bērni. Savukārt atpūta pie ūdens vasaras mēnešos traģiski beidzās 52 cilvēkiem, to skaitā arī diviem bērniem, kuri noslīka. Bet pastaiga mežā nelāgi beidzās 117 cilvēkiem, no kuriem seši bija bērni, kuri apmaldījās un pašu spēkiem nevarēja izkļūt ārā no meža.

 

Lasīt vairāk...
22.05.2018, 12:03Ir noslēgusies pieteikšanās Mazo grantu projektu konkuram „Iedzīvotāji veido savu vidi - 2018”
Ir noslēgusies pieteikšanās Mazo grantu projektu konkuram „Iedzīvotāji veido savu vidi - 2018”

20. aprīlī noslēdzās pieteikšanās Mazo grantu konkursam “Iedzīvotāji veido savu vidi _2018”. Šo projektu konkursu kā katru  gadu, tā arī šogad  finansē Aglonas, Līvānu, Riebiņu, Preiļu un Vārkavas novadu pašvaldības. Projektu konkursa mērķis ir atbalstīt radošus un inovatīvus  vietējo iniciatīvas grupu un sabiedrisku organizāciju projektus, sekmējot Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķa „Stiprināt Latvijas sabiedrības valstsgribu un piederības sajūtu savai valstij, rosinot pašorganizējošus procesus un sadarbību” īstenošanu  kultūras, izglītības, sporta, brīvā laika, uzņēmējdarbības un vides sakopšanas jomās. Veicināt minēto  aktivitāšu popularizēšanu un lauku iedzīvotāju iesaistīšanos šajās aktivitātēs.
Šogad bija īpaši liela projektu iesniedzēju aktivitāte. No visiem novadiem kopā   tika saņemti 44  projektu pieteikumi- no Aglonas novada 12 pieteikumi, no Līvānu novada 16, no Preiļu novada 11 un no Vārkavas novada tika saņemti 5 pieteikumi. Izvērtējot projektus, tika ņemta vērā projekta ideja,  tās pamatotība un nozīmīgums vietējai sabiedrībai, kā arī iesniegtā pieteikuma izpildījuma kvalitāte. Iesniegtos pieteikumus izvērtēja Viduslatgales pārnovadu fonda apstiprināta komisija 3 cilvēku sastāvā. Izvērtējot katra konkrētā novada projektus, vērtēšanā tika pieaicināti attiecīgā novada pašvaldības pārstāvji.  Šajā gadā no visiem iesniegtajiem projektiem apstiprināti ir   26 projektu pieteikumi.


Atbalstīti ir sekojoši projekti:

 

Lasīt vairāk...
22.05.2018, 11:59Jauni pakalpojumi un lielāks finansējums bērnu veselības aprūpē
Jauni pakalpojumi un lielāks finansējums  bērnu veselības aprūpē

Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, ka veikti vairāki uzlabojumi bērnu veselības aprūpē, ieviešot jaunus pakalpojumus un palielinot valsts finansējumu ambulatoro pakalpojumu sniegšanai. Šogad ārstu konsultācijām, diagnostiskajiem izmeklējumiem u.c. ambulatorajiem pakalpojumiem bērniem kopumā plānoti 74 milj. eiro, kas ir par 14 milj. eiro vairāk nekā pērn.

Lai uzlabotu pediatru pieejamību, kas ir svarīga gan bērna slimību diagnostikā un ārstēšanā, gan regulārai pacienta uzraudzībai saistībā ar noteiktajām saslimšanām, šogad plānoto pediatra konsultāciju apjoms ir par 67 % lielāks nekā pērn. Līdz ar to šogad bērniem tiks nodrošinātas vairāk nekā 50 tūkstoši valsts apmaksātas pediatru konsultācijas.

No šī gada ir veikti arī būtiski uzlabojumi valsts apmaksātā bērnu zobārstniecībā attiecībā uz izmantojamajiem materiāliem. Tie paredz, ka bērniem līdz 15 gadu vecumam zobu labošanā tiek izmantotas tikai baltās jeb kompozīta materiālu plombes, kas saskaņā ar Eiropas noteikto regulu ir piemērotākas bērnu zobu ārstēšanai. Līdz šim baltās plombes tika izmantotas priekšzobu labošanai.

Vienlaikus palielināti pakalpojumu tarifi, atbilstoši kuriem tiek maksāts par zobārstniecības pakalpojumu sniegšanu bērniem – līdz ar to šogad zobārstniecībai plānoti par 4,2 milj. eiro vairāk jeb kopumā 13,2 milj. eiro. Tādējādi tiek veicināta ārstniecības iestāžu motivācija sniegt bērniem valsts apmaksātus zobārstniecības pakalpojumus.

 

Lasīt vairāk...
21.05.2018, 15:36Muzeju naktī Vārkavas novadā atklāta izstāde un demonstrēta filma

19. maijā visā Latvijā tika atzīmēti Muzeju nakts pasākumi. Vārkavas novadā  Muzeju nakts ietvaros  Vārkavas muižas pilī tika atklāta izstāde "Dzimtas stāsts...". Tā kā šajā gadā Muzeju nakts vienojošā tēma ir  "Šūpulis", izstādi veido vairāku novada dzimtu fotogrāfijas, rokdarbi, grāmatas un dzimtas koki, kas papildināti ar stāstiem  un rakstiem par dzimtu cilvēkiem četrās paaudzēs. Izstāde Kultūras centra zālē būs apskatāma līdz 28.maijam, domes darba laikā. 22.00 Vārkavas Novadpētniecības muzejā tika demonstrēta Latvijas valsts simtgades filma “Baltu ciltis".

26.04.2018, 16:10Vārkavas novada dome uzsākusi darbu pie novada attīstības programmas izstrādes
Vārkavas novada dome uzsākusi darbu pie novada attīstības programmas izstrādes