Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 24.03.2017 23:52
Kazimirs, Izidors
Dienas teikums

Apzināties pienākumu un to neizpildīt tā ir gļēvulība. /Konfūcijs/

28.02.2017, 10:00Domes kārtējā sēde
Domes kārtējā sēde

Vārkavas novada pašvaldības domes kārtējā sēde notiks š.g. 28. martā plkst. 10.00 Vecvārkavā, Skolas ielā 5, Kultūras centra zālē. Sēdes darba kārtība.

23.03.2017, 14:42Top informatīvā izdevuma "Ozolupe" marta numurs
Top informatīvā izdevuma

Top Vārkavas novada pašvaldības informatīvā izdevuma "Ozolupe" marta  numurs. Lūgums informāciju publicēšanai iesniegt  līdz  š. g. 31.  marta. 16.30, sūtot to uz  e-pasta adresi: info@varkava.lv (līdz 20 MB) vai dagnija.dudarjonoka@varkava.lv (līdz 20 MB). Papildu informācija zvanot pa tālr.: 20385972. Izdevums pie iedzīvotājiem nonāks aprīļa sākumā.

21.03.2017, 08:166. aprīlī LLKC rīko informatīvu semināru
6. aprīlī LLKC rīko informatīvu semināru

Latvijas    Lauku    konsultāciju    un    izglītības    centra Preiļu nodaļa š.g. 6. aprīlī Vārkavas    novada    Kultūras    centra    zālē (Skolas iela 5,  Vecvārkava)   rīko  informatīvo semināru par    ES    un    Valsts    likumdošanas    izmaiņām,    kas    attiecas    uz lauku    un    mežu    apsaimniekošanu.  Semināra laikā tiks apskatītas tēmas par lauksaimniecībā izmantojamās   zemes apsekojumu, bloku precizēšanu, platību maksājumu  kontroli, biodrošības    pasākumu ievērošana    lopkopības saimniecībās,    PVD aktualitātēm u.c. 

Semināra programma.

21.03.2017, 08:131. aprīlī Arendoles saietu nama zālē novadniekiem veltīts pasākums "Manas mājas un puse no sirds"

21.03.2017, 08:0728. martā Vārkavas tautas namā pasākums "Tālie un sniegoties Sibīrijas ceļi"

17.03.2017, 13:2716. martā notika pašvaldību vadītāju tikšanās ar Zemkopības ministru

16. martā Daugavpils novada domē  tika rīkota Zemkopības ministra J. Dūklava, Pārtikas un Veterinārā dienesta ģenerāldirektora Māra Baloža,  Latgales pašvaldību vadītāju un lauksaimnieku tikšanās. Sanāksmes laikā tika apspriesti aktuālākie jautājumi  par zemkopības nozari, par slikto ceļu stāvokli lauku reģionos un dzīvnieku izplatītajām infekciju slimībām.

Sapulces laikā pašvaldību pārstāvjiem tika pasniegtas  PVD Pateicības par ieguldīto operatīvo darbu, aktīvu palīdzību un sadarbību Āfrikas cūku mēra apkarošanā un profilakses pasākumos. Pateicību saņēma arī Vārkavas novada domes priekšsēdētāja Anita Brakovska. Kā vēlāk atzina A. Brakovska, šo pateicību ir pelnījuši visi tie novada iedzīvotāji, kuri spēja operatīvi reaģēt un aktīvi iesaistījās cūku mēra apkarošanas pasākumos pērnajā vasarā.

   

17.03.2017, 10:40Nosacījumi darījumiem ar lauksaimniecības zemi

Kopš 2014. gada 1. novembra lauksaimniecības zemes iegādei spēkā ir atsevišķi nosacījumi, ko nosaka likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.¹ pants (turpmāk – Likums).

Šie nosacījumi paredz, ka personai, kura vēlas iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi, jāiesniedz iesniegums tā novada domei, kuras teritorijā atrodas attiecīgā zeme. Iesniegumā jānorāda zemes turpmākās izmantošanas mērķis, jāpievieno darījuma akts un dokumenti, kas apliecina personas tiesības iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi, piemēram, dokumenti par iegūtu lauksaimniecības izglītību.

Lēmumu par piekrišanu vai atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā pieņem Vārkavas novada Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas  komisija (turpmāk – Komisija). Īpašumu zemesgrāmatā var ierakstīt tikai tad, ja ir saņemta pašvaldības atļauja (izziņa).

Lasīt vairāk...
16.03.2017, 15:37Mazo grantu projektu konkurss „Iedzīvotāji veido savu vidi - 2017”
Mazo grantu projektu konkurss „Iedzīvotāji veido savu vidi - 2017”

Projektu konkursa mērķis ir atbalstīt radošus un inovatīvus vietējo iniciatīvas grupu un sabiedrisku organizāciju projektus, sekmējot Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķa „Stiprināt Latvijas sabiedrības valstsgribu un piederības sajūtu savai valstij, rosinot pašorganizējošus procesus un sadarbību” īstenošanu kultūras, izglītības, sporta, brīvā laika, uzņēmējdarbības un vides sakopšanas jomās. Veicināt minēto aktivitāšu popularizēšanu un lauku iedzīvotāju iesaistīšanos šajās aktivitātēs".

Projektu konkursa finansējuma tematiskie virzieni ir:

- Novadu vietējās identitātes, cilvēku talantu un sasniegumu apzināšana;
- Seno amatu un prasmju apgūšana, stiprinot paaudžu saiknes;
- Sabiedriski pieejamas teritorijas sakopšana un aktīvās atpūtas vietu veidošana;
- Lietderīga brīvā laika pavadīšana bērniem un jauniešiem; 
- Kultūras un sporta aktivitātes un pasākumi.

Projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš ir no 2017. gada 16. marta līdz 2017. gada 18. aprīlim.


Nolikums.

Pieteikuma veidlapa.

Vairāk informācijas:  www.vlpf.lv

16.03.2017, 14:14Fokloras kopas "Dzeipurs" un "Vecvārkava" piedalījās skatē

12. martā Līvānu novada kultūras centrā  notika Starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 2018” skate, kurā piedalījās Līvānu, Jēkabpils, Riebiņu, Preiļu folkloras kopas, ansambļi u. c.  Vārkavas novadu skatē pārstāvēja Kultūras centra folkloras kopas “Dzeipurs” un “Vecvārkava”. Konkursa žūrija vērtēja kolektīvu tehnisko meistarību, priekšnesuma satura atbilstību tradīcijai un māksliniecisko spilgtumu. Tā kā katra kolektīva uzstāšanās tiek rūpīgi izanalizēta, skates rezultāti tiks paziņoti tuvākajā laikā. Žūrija atlasīs kolektīvus dalībai dažādās starptautiskā folkloras festivāla „Baltica 2018” norisēs.

 

        

15.03.2017, 14:24Aizvadīts Vārkavas novada čempionāts novusā

11. martā dienas garumā Vārkavas vidusskolas sporta zālē norisinājās Vārkavas novada čempionāts novusā. Sacensību laikā sieviešu un vīriešu grupās tika noskaidroti labākie novusa spēlētāji. 1.-3. vietu ieguvēji saņēma kausus. Sieviešu grupā 1. vietu ieguva Evita Bitinas. Vīriešu grupā, sīvā konkurencē finālā 1. vietu izcīnīja Raitis Spuriņš, 2. vietu Elmārs Sparāns, 3. vietu Raimonds Salcevičs, apspēlējot Valentīnu Kaplauski, Kristapu Kūkusiliņu, Jāni Kokorīti, Arni Dzeni un Kasparu Upenieku. Apsveicam uzvarētājus! Sacensību rezultāti.  (Foto: J. Kokorīts)

 

   

16.03.2017, 14:30Tamborējumu izstāde Vanagos
Tamborējumu izstāde Vanagos

Par spīti pārmaiņu vējiem, kas sapūš pilnas acis un ausis ar svešām nostādnēm, palaikam noniecinot pašu mājās saražoto, pašu rokām izgatavoto, ir sasparojušās Vanagu puses rokdarbnieces un IAC „Vanagi” rīko tamborējumu izstādi „Skaties un priecājies”. Izstādē ir skatāmi pašmāju rokdarbnieču tamborējumi un no vecmāmiņu pūra lādes saglabājušies unikālie darinājumi. Izstāde skatāma no 8. marta līdz mēneša beigām, darba  dienās no 08. 00 līdz 16.30.

 

IAC „Vanagi” vadītāja J. Praņevska

13.03.2017, 14:06Grūti izbraucamu ceļu dēļ var kavēties autobusa reisu izpilde 146 maršrutos
Grūti izbraucamu ceļu dēļ var kavēties autobusa reisu izpilde 146 maršrutos

Saskaņā ar Autotransporta direkcijas rīcībā esošo informāciju applūdušu un grūti izbraucamu ceļu dēļ var kavēties sabiedriskā transporta reisu izpilde 146 maršrutos Latgales, Zemgales, Rīgas, Kurzemes un Vidzemes plānošanas reģionā.

 

Vārkavas novadā var kavēties reisu izpilde maršrutos Nr.6886 Preiļi–Arendole–Duntišķi; Nr.6943 Preiļi–Upmala–Līvāni; Nr.6949 Preiļi–Upmala–Stari–Rožupe; Nr.6958 Preiļi–Upmala–Vanagi–Līvāni; Nr.6972 Preiļi–Spričvecumi–Līvāni; Nr.6982 Preiļi–Vārkava–Upmala–Duntišķi.

 

Pilnu maršrutu sarakstu skatīt šeit.

Zane Plone,
Valsts SIA Autotransporta direkcija
Tālr. 67686485, 28627003
www.atd.lv

13.03.2017, 13:54Traktortehnikas tehniskās apskates dienas Vārkavas novadā
Traktortehnikas tehniskās apskates dienas Vārkavas novadā

Rimicāni - 24.04.17. plkst. 11:00 un 22.05.17. plkst. 11:00 pie pagasta pārvaldes (Saules iela 16); Lazdāni - 24.04.17.  plkst. 12:00    un 22.05.17. plkst. 12:00 pie darbnīcām; Arendole - 24.04.17. plkst. 14:00  un 22.05.17. plkst. 14:00 pie veikala;  Ančkini - 26.04.17.   plkst. 13:00    un 24.05.17.  plkst. 13:00 pie krustojuma;  Vārkava - 26.04.17. plkst.14:00     un 24.05.17.  plkst. 14:00 pie pagasta pārvaldes (Kovaļevsku iela 4);  Pilišķi -26.04.17. plkst. 15:00 un 24.05.17. plkst. 15:00    pie darbnīcām;  Vecvārkava - 28.04.17. plkst. 09:00 un 29.05.17. plkst. 10:30 pie pagasta pārvaldes (Skolas iela 5); Vanagi - 28.04.17. plkst. 10:30 un   29.05.17. plkst. 12:30 pie darbnīcām. 

 

Lasīt vairāk...
13.03.2017, 12:08Sākusies pieteikšanās gada gaidītākajam notikumam fizikā – erudīcijas konkursam „Fizmix Eksperiments”
Sākusies pieteikšanās gada gaidītākajam notikumam fizikā – erudīcijas konkursam „Fizmix Eksperiments”

No 6. līdz 20. martam notiek 8. un 9. klašu skolēnu pieteikšanās Latvenergo koncerna konkursam „Fizmix Eksperiments”. Šogad erudīcijas konkursā gaidāmi vairāki jauni pārsteigumi, viens no tiem ir ievērojami plašāks uzvarētāju loks un vēl nebijusi galvenā balva – nedēļu ilga atpūta vasaras nometnē, ko saņems sešas spēcīgākās komandas, pa vienai no katra Latvijas reģiona.

 

Lasīt vairāk...
13.03.2017, 11:57 Sāksies pieteikšanās projektu konkursam “Latvijas sakrālais mantojums”
 Sāksies pieteikšanās projektu konkursam “Latvijas sakrālais mantojums”

Rietumu Bankas labdarības fonds sadarbībā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju jau sesto gadu pēc kārtas rīko projektu konkursu „Latvijas sakrālais mantojums”.

Pieteikumu pieņemšana sāksies 15.martā un tos varēs iesniegt līdz 18.aprīlim.

Konkursa mērķis ir sekmēt Latvijas sakrālās arhitektūras un mākslas pieminekļu saglabāšanu un restaurāciju. Žūrijas komisija izskatīs pieteikumus gan par dievnamu ēku, torņu un kupolu restaurācijas darbiem, gan arī par atsevišķu unikālu interjera objektu saglabāšanu, kā altārgleznas, lustras, kroņlukturi u.c.

Lasīt vairāk...
13.03.2017, 11:39Mini Ideju konkurss “Krāsainās Bumbas dod iespēju jauniešiem 2017”
Mini Ideju konkurss “Krāsainās Bumbas dod iespēju jauniešiem 2017”

Ideju konkursa mērķis Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu novadu nevalstiskajām organizācijām, iniciatīvu grupām, sekmēt Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķi „Stiprināt Latvijas sabiedrības valstsgribu un piederības sajūtu savai valstij, rosinot pašorganizējošus procesus un sadarbību”.

Ideja var tikt īstenota VLPF darbības teritorijā – Aglonas, Preiļu, Līvānu, Vārkavas un Riebiņu novadā.

Lasīt vairāk...
10.03.2017, 09:11Biedrība “Preiļu nevalstisko organizāciju centrs” organizē mācību kursus pārtikas apritē strādājošajiem

 

  Biedrība “Preiļu nevalstisko organizāciju centrs” Kooperatīva iela 6, Preiļi. LR izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāde (Reģ. apl. nr. 4260800593) organizē mācību kursus pārtikas apritē strādājošajiem  “Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā”. Kursus vada higiēnas ārsts – Valentīna Petrova. Kursi notiks 18. martā pulksten 10.00 Kooperatīva ielā 6 (3.stāvā), Preiļos. Maksa par kursiem 25.00 EUR. Kursu apmeklētājiem tiek izsniegta apliecība.

Pieteikšanās un sīkāka informācija pa tālruni 26636243

 

08.03.2017, 10:2924. martā Sociāla dienesta pieņemšana Vecvārkavā nenotiks

Sakarā ar to,  ka Vārkavas novada Sociālā dienesta darbinieki piedalīsies konferencē Rīgā,

apmeklētāju pieņemšana 2017. gada 24. martā Vecvārkavā, Vārkavas novada domē, nenotiks.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Vārkavas novada Sociālais dienests

28383161

08.03.2017, 10:18Sociālā dienesta paziņojums Vārkvas novada iedzīvotājiem
Sociālā dienesta paziņojums Vārkvas novada iedzīvotājiem

     Pārtikas pakas varēs saņemt 29. 03. 2017. Vārkavā, Kovaļevsku ielā 4,  no plkst. 09:00 līdz 15:00, uz trūcīgas vai krīzes situācijā nonākušām ģimenēm personas izziņas pamata.   
 

   Vārkavas novada Sociālais dienests

28383161 

08.03.2017, 09:47Uzņēmuma „Evolution Latvia” sadarbība ar Vārkavas novada Sociālo dienestu

28. 11. 2016. Vārkavas novada Sociālajā dienestā saņēmām elektronisku vēstuli no uzņēmuma „Evolution Latvia” pārstāves Zanes Lukstiņas. Viņa mūs informēja, ka 2016. gada nogalē tiks rīkota Ziemassvētku akcija- drēbju un rotaļlietu ziedošana. Darbinieki tika aicināti ziedot drēbes, kas kādu iemeslu dēļ netiek valkātas, kā arī rotaļlietas un bērnu drēbītes, no kurām pašu bērni ir „izauguši.”

 

    

Lasīt vairāk...
08.03.2017, 11:44Meteņdienas tradīcijas, ticējumi un atrakcijas

    Meteņdienu svin 7 nedēļas pirms Lieldienām tāpēc 2017. gada 25.  februārī   Pilišku pilskalnā brīvā dabā norisinājās pasākums „Meteņdienas tradīcijas” un radošas    darbnīcas ar aktīvu līdzdarbošanos, kuru organizēja biedrības ģimenes palīdzības   centra „Ligzda” vadītāja Elvīra Āboliņa.

 

 

Lasīt vairāk...
08.03.2017, 09:05Ierobežota pašvaldībā esošo autoceļu lietošana
Ierobežota pašvaldībā esošo autoceļu lietošana

2. martā notika Vārkavas novada pašvaldības domes  ārkārtas sēde, kuras laikā tika nolemts  ierobežot pašvaldībā esošo autoceļu lietošanu.  No 2017. gada 3. marta līdz atsevišķam domes   lēmuma par satiksmes ierobežojumu atcelšanu, transportlīdzekļu ar pilnu masu virs 7 t (septiņām tonnām) kustība pa tabulā norādītajiem pašvaldības autoceļiem  ir aizliegta. Mainoties laika apstākļiem, aizliegums var tikt pārtraukts un uzstādītās ierobežojošās ceļa zīmes aizklātas. Papildu informācija  pa tālruni 29446486 (E. Sparāns) vai 26478052  (Dz. Cimdiņš).

Vārkavas novada „A” grupas ceļu saraksts

Lasīt vairāk...
28.02.2017, 15:32Nosaka biodrošības pasākumus mājputnu novietnēm
Nosaka biodrošības pasākumus mājputnu novietnēm

Otrdien, 28. februārī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos, kas nosaka biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām. Grozījumi noteikumos sagatavoti, lai noteiktu biodrošības pasākumus novietnēm, kurās tur mājputnus.
Izmaiņas noteikumos nosaka dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem, kas audzē vai tur mājputnus (vistas, tītarus, pērļu vistiņas, zosis, pīles, paipalas, baložus, fazānus, irbes un citus nožogotās platībās turētus putnus), ievērot biodrošības pasākumus, lai pasargātu mājputnu ganāmpulkus no putnu gripas izplatības tajos.

 Noteikumi paredz, ka laika periodā no 2017. gada 1. martam līdz 2017. gada 31. maijam dzīvnieku īpašnieks nodrošina šādu prasību ievērošanu:

  • visu mājputnu turēšanu slēgtās telpās, novēršot kontaktu ar savvaļas putniem un dzīvniekiem;
  • ir aizliegta izbraukuma tirdzniecība ar mājputniem un inkubējamām olām;
  • ir aizliegti tirgi, izstādes, skates un citi pasākumi ar mājputnu piedalīšanos;
  • mājputnu dzirdināšanai aizliegts izmantot virszemes ūdenskrātuvēs iegūtu ūdeni;
  • darbinieki ir nodrošināti ar darba vai maiņas apģērbu un apaviem. Darba vai maiņas apģērbu un apavus lieto tikai mājputnu turēšanas vietā.

 

Lasīt vairāk...
28.02.2017, 15:26Svarīga informācija mājputnu īpašniekiem!
Svarīga informācija mājputnu īpašniekiem!

Pamatojoties uz to, ka citās Eiropas Savienības valstīs ir konstatēta augsti patogēnā putnu gripa un valstī ir noteikti biodrošības pasākumi, Zemkopības ministrija vēlas atgādināt, ka saskaņā ar normatīvajiem aktiem (MK noteikumi Nr. 393**) viesiem mājputnu īpašniekiem un turētājiem (arī tad, ja saimniecībā tiek turēti tikai viens vai divi mājputni) Lauksaimniecības datu centrā (LDC) ir jāreģistrē gan ganāmpulks, gan novietne un jāsniedz informācija par putnu skaitu divreiz gadā uz 1. janvāri un 1. jūliju.

 

Lasīt vairāk...
28.02.2017, 14:31Izsludināta Latgales NVO projektu programma 2017
Izsludināta Latgales NVO projektu programma 2017

Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs š.g. 21.februārī izsludina "Latgales NVO projektu programmu 2017", kuras mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību darbu Latgales plānošanas reģionā. Kopā konkursam pieejami 24 000 EUR, kas sadalīti trim atbalsta jomām:

Lasīt vairāk...
27.02.2017, 15:49Var pieteikties nomāt Vārkavas novada pašvaldībā esošās iznomājamās zemes vienības
Var pieteikties nomāt Vārkavas novada pašvaldībā esošās iznomājamās zemes vienības

Pieteikšanās zemes nomāšanai līdz 28.03.2017. Ja uz zemes vienību piesakās vairāk par vienu pretendentu, tiek rīkota nomas tiesību izsole.

 

Sīkāka informācija pie Vārkavas novada zemes lietu speciālista (mob.: 26562334).

 

Iznomājamās zemes vienības Rožkalnu pagastā:

Lasīt vairāk...
15.02.2017, 10:53No 15. februāra līdz 3. aprīlim jāiesniedz valsts amatpersonu deklarācijas par 2016. gadu
No 15. februāra līdz 3. aprīlim jāiesniedz valsts amatpersonu deklarācijas par 2016. gadu

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka saskaņā ar likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteikto valsts amatpersonām kārtējās valsts amatpersonu deklarācijas par 2016. gadu jāiesniedz VID elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (turpmāk – EDS) no 2017. gada 15. februāra līdz 3. aprīlim ieskaitot

Ja gadījumā ir nozaudēts VID piešķirtais EDS identifikators un parole, to vairs nav nepieciešams atjaunot, lai iesniegtu valsts amatpersonas deklarāciju vai jebkuru citu dokumentu EDS. Dokumentu iesniegšana arī vairs nav jāapliecina ar VID e-paraksta datni.

Lasīt vairāk...
14.02.2017, 12:11 112 informē
 112  informē

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Preiļu daļa 2017. gada janvārī saņēma 16 operatīvos izsaukumus. Ugunsdzēsēji izbrauca 5 reizes uz glābšanas darbiem un 11 ugunsgrēkiem, sešiem no tiem iespējamais iemesls varētu būt apkures iekārtu ekspluatācijas pārkāpumi (sodrēju aizdegšanās dūmvadā, krāsns pārkurināšana).

Jāpiebilst, ka jaunie Ugunsdrošības noteikumi Nr.238, kuri stājušies spēkā 01.09.2016., paredz, ka Sodrējus no ilgdedzes cietā kurināmā apkures ierīces un iekārtas dūmvada tīra pirms apkures sezonas sākuma (līdz 1. novembrim), kā arī vienu reizi apkures sezonā (no 1. novembra līdz nākamā gada 1. martam).

   

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta - VUGD 

 Latgales reģiona brigādes - LRB

 Preiļu daļas inspektors Ēriks Pastars

03.02.2017, 15:27Uzmanību! Mainīti skolēnu autobusu maršruti.
Uzmanību! Mainīti skolēnu autobusu maršruti.

Tā kā Vārkavas novada pašvaldība ir iegādājusies vēl vienu autobusu

skolēnu pārvadāšanai, ir mainīti līdzšinējie autobusu maršruti un laiki.

Autobusi pēc jaunā grafika sāks kursēt no otrdienas 7. februāra.

Autobuss — maršruts Nr.3 (vadītājs Jāzeps Kokorīts), kursēs kā iepriekš.

 

 

Lasīt vairāk...
02.02.2017, 08:44Fotokonkurss Latgales novadiem "Latgales ainava"
Fotokonkurss Latgales novadiem

Lai kuplinātu Latvijas Republikas simtgades svētkus, Daugavpils tautas fotostudija “Ezerzeme-F” kopā ar Latgales fotogrāfu biedrību iecerējusi savākt foto materiālu un izdot grāmatu, kura atspoguļotu visu Latgales novadu ainavu dabas skaistumu dažādos gadalaikos.

 

Attēlos jābūt uzņemtai Latgales ainavai un tajā notiekošajiem dabas procesiem dažādos gadalaikos pēc 2000. gada.

 

Katrs autors vai iesūtīt ne vairāk kā 10 darbus līdz 2017.gada 30. jūnijam.  Darbi jāiesūta Tautas fotostudijai "Ezerzeme - F" uz e-pasta adresi: latgalesainava@inbox.lv tālrunis papildinformācijai 29463510 (Linards Onzuls). Vairāk par attēlu parametriem un fotokonkursa norisi skatīt nolikumā.

» 1 2
Pēdējo reizi izmaiņas veiktas: 12.09.2016 16:04:54

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632, 28239646
E-pasts: dome@varkava.lv
Atbildīgais par mājas lapas saturu: Dagnija Dudarjonoka
Tālrunis: 20385972

Veselā miesā vesels gars

Tuberkuloze (TB) ir ārstējama infekcijas slimība, ko izraisa tuberkulozes nūjiņa Mycobacterium tuberculosis. TB izplatās gaisa – pilienu ceļā no cilvēka uz cilvēku. TB ierosinātājs apkārtējā vidē izplatās pa gaisu – TB pacientam klepojot, šķaudot, spļaujot, runājot, dziedot, elpojot. Ar TB nevar inficēties sarokojoties vai sasveicinoties, no kukaiņu un dzīvnieku kodumiem, skūpstoties, kopīgi lietojot virtuves piederumus, apģērbu un citus sadzīves priekšmetus, pārlejot asinis. TB visbiežāk skar plaušas, bet var skart arī citas ķermeņa daļas, piemēram, nieres, kaulus, limfmezglus vai smadzenes.

Visbiežāk TB simptomi sāk izpausties pakāpeniski. Sākumā tie ir praktiski nemanāmi, bet ar laiku progresē un kļūst izteiktāki. Izteiktākie TB simptomi ir klepus ar vai bez krēpām, kas ilgst vairāk kā trīs nedēļas, paaugstināta ķermeņa temperatūra, svara zudums, svīšana naktīs, ēstgribas zudums, nespēks un nogurums. Retāk TB saslimšanas gadījumā novērojams: asiņu piejaukums krēpām, elpas trūkums, sāpes krūtīs. Noteikti jāvēršas pie ārsta, ja 3-4 nedēļas ir vismaz viens no šiem simptomiem.

TB simptomi var būt praktiski nemanāmi, tāpēc nepieciešams rūpēties par savu veselību un veikt profilaktiskās veselības pārbaudes pie ģimenes ārsta reizi gadā, kā arī nepieciešamības gadījumā veikt plaušu rentgenoloģisko izmeklēšanu.

Informācija no www.spkc.gov.lv

Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »