Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 18.05.2021 04:00
Inese, Inesis, Ēriks
Dienas teikums

Pasaulei nav gala, un debesīm nav malas. Īstā dzīve ir liela kā pasaule un augsta kā debesis. /Kārlis Skalbe/

17.05.2021, 10:33Nūjošanas nodarbības Vārkavā!

Jau rīt, 18. maijā, noritēs pirmā nūjošanas nodarbība Vārkavā!

17.05.2021, 10:04Piesakies darbam brīvlaikā Vārkavas novadā!

Tavi ieguvumi:

 • Pusslodzes darbs mēneša garumā;
 • Jaunas iemaņas un prasmes;
 • Pirmā darba pieredze;
 • Sava alga.


Kurš var pieteikties?

- Vārkavas novadā deklarētie skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot).

 

Pieteikties ir iespējams ar 19. maiju elektroniski aizpildot pieteikuma anketu Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā.


Vairāk informācijas lasi:
https://www.nva.gov.lv/lv/skolenu-vasaras-nodarbinatiba-bezdarbniekiem

 

 

 

14.05.2021, 12:2812.klases video sveiciens!

Vārkavas vidusskolas 12. klases audzēkņi sūta video sveicienu! Video sveicienu vari apskatīt šeit! 

14.05.2021, 11:2917. maijā sākas skolēnu elektroniskā reģistrācija dalībai NVA vasaras nodarbinātības pasākumā

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) mājaslapā 17. maijā sākas skolēnu elektroniskā reģistrācija dalībai NVA īstenotajā skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā. Skolēnu reģistrācija tiek uzsākta pakāpeniski...

Lasīt vairāk...
14.05.2021, 08:14Muzeju nakts 2021 “Robežas” Vārkavas novadā!
Muzeju nakts 2021 “Robežas” Vārkavas novadā!

Muzeju nakts ietvaros Vārkavas novadpētniecības muzejs sadarbībā ar Upmalas pagasta Bibliotēku piedāvā fantastisku iespēju papildināt savu grāmatu plauktu un apceļot Vārkavas novadu, iepazīt tā robežas un kultūrvēsturiskās vietas.

Lasīt vairāk...
12.05.2021, 14:46Kultūras centrs gatavojas svētkiem

Ir pagājuši vairāki mēneši ar stingriem epidemioloģiskās drošības noteikumiem, pulcēšanās ierobežojumiem, attālinātu darbu un mācībām. Pandēmija ir skārusi arī Vārkavas novada domes  darbu, it sevišķi kultūras jomu. Par spīti tam, līdz ar pavasara iestāšanos vēlamies jūs iepriecināt ar mūsu novadā iemīļotiem pasākumiem – Bērnības svētkiem un Jaunības svētkiem.

Iepriekšējā gadā šie pasākumi nenotika, tādēļ šogad gaviļnieku rindās būs gan pagājušā gada, gan šī gada bērni un jaunieši. Saistībā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem, visticamāk tos svinēsim brīvā dabā - ābeļziedu skautajā Vecvārkavas estrādē.

Lai gan šobrīd nevaram nosaukt konkrētu datumu, kad šie svētki varētu notikt, gatavošanās darbi rit pilnā sparā. Tiek gādātas dāvanas, veidoti ielūgumi, meklēti mākslinieki un radošas idejas, lai pasākumi nestu prieku lielajiem un mazajiem gaviļniekiem, viņu ģimenēm un draugiem.

Ļoti ceram, ka saslimšana ar Covid-19 novadā mazināsies un mēs visi varēsim satikties šajos skaistajos svētkos! Papildu informācija par šo pasākumu norisi tiks sniegta!

 

Vārkavas novada domes Kultūras centrs

12.05.2021, 11:05Izvirzīti 2020. gada Goda un Atzinību rakstu saņēmēji

Novada iedzīvotāju godināšana, apbalvojot ar Atzinības un Goda rakstiem, Vārkavas novadā tradicionāli notiek katru gadu Valsts svētku laikā. Pagājušajā gadā, pandēmijas radīto pulcēšanās ierobežojumu dēļ, pasākums diemžēl nevarēja notikt un līdz ar to arī apbalvojumi netika pasniegti.

Par spīti sarežģītajiem apstākļiem, Goda un Atzinības rakstus plānojam pasniegt tagad – pavasarī. Mēs no sirds vēlamies visiem jums dāvāt skaistu pasākumu ar sirsnīgiem pateicības vārdiem, muzikāliem sveicieniem un redzēšanās prieku. Tādēļ sekosim līdzi aktuālajai informācijai par epidemioloģiskās drošības noteikumiem un meklēsim labākos risinājumus, lai pasākums varētu notik tā, kā to esam iecerējuši.

 

Šogad novada dome lēmusi par 2020. gada Goda rakstu un naudas balvas (75 EUR) saņēmējiem izvirzīt:

 • Evitu Kusiņu – par nesavtīgu darbu sabiedrības labā.
 • Arni Vilcānu    zemnieku saimniecības “Alūksnes” īpašnieku par ieguldīto darbu novada lauksaimniecības attīstībā un ražošanas kāpināšanu savā saimniecībā.
 • Jeļenu Kukori –par mērķtiecīgu uzņēmējdarbības attīstību un nesavtīgu darbu.

 

Atzinības rakstu saņemšanai tika lemts izvirzīt:

 • Dāvi Stikānu –  zemnieku saimniecības “Pūpoliņi” īpašnieku par ieguldīto darbu novada lauksaimniecības attīstībā , realizējot Eiropas Savienības projektu.
 • Ilvaru Kancānu – par Eiropas Savienības projektu īstenošanu un gaļas liellopu ganāmpulka paplašināšanu.
 • Zinaīdu Maskalāni – par pašaizliedzīgu un apzinīgu darbu Vārkavas novada bāriņtiesā.
 • Kristīni Pauniņu – par nozīmīgu ieguldījumu Vārkavas vidusskolas un novada sabiedriskajā dzīvē, par ilggadēju un pašaizliedzīgu savu darba pienākumu pildīšanu.
 • Jāzepu Kokorīti – par augsti profesionālu, godprātīgu un priekšzīmīgu darbu Vārkavas novadā.
 • Teklu Romanovsku  – par aktīvu un radošu iesaistīšanos  novada sabiedriskajā dzīvē.
 • Jāni Jukšu – par saimniecības pārņemšanu, veiksmīgu projekta ,,Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem” īstenošanu.
 • Raimondu Utinānu – par uzņēmējdarbības uzsākšanu un ieguldīto darbu saimniecības attīstībā, realizējot Eiropas savienības projektu.
 • Līgu Usāni- Strodi –Par veiksmīga nelauksaimnieciskā nozares uzņēmuma attīstīšanu un lokālpatriotismu Vārkavas novadā.

 

 

Paldies ikvienam novada iedzīvotājam par rūpīgi veiktu darbu, atbildīgu attieksmi pret pienākumiem, ģimeni, darbu un apkārtējo vidi!

 

Informācija par Goda un Atzinības rakstu pasniegšanas pasākuma vietu, laiku un formātu drīzumā tiks sniegta!

 

 

11.05.2021, 13:20Bezmaksas nūjošanas nodarbības

Pojekta Nr. 9.2.4.2/16/I/063 "Veselības veicināšanas un profilakses pasākumi vietējai sabiedrībai Vārkavas novadā" ietvaros iedzīvotāji aicināti bez maksas apmeklēt nūjošanas nodarbības Vārkavā, Vecvārkavā un Rimicānos!

 

Nodarbības vadīs nūjošanas instruktors Andrejs Bondarevs.

 

Informējam, ka pasākuma apmeklētāji var tikt fotografēti un materiāli var tikt izmantoti projekta publicitātes nolūkos.

 

! ! ! ️Saistībā ar Covid-19 izplatību pasaulē un Latvijā, aicinām būt atbildīgiem un ievērot piesardzības pasākumus. Lūdzam neapmeklēt nodarbības, ja Jums ir elpceļu infekcijas slimības simptomi, noteikta pašizolācija vai mājas karantīna. ! ! ! ️

 

Lasīt vairāk...
10.05.2021, 14:58AICINĀJUMS PIETEIKTIES MĀCĪBĀM PAR VISPĀRĒJO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU LOMU DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS PROCESĀ ATTIECĪBĀ UZ PERSONĀM AR GRT

Latgales plānošanas reģions šī gada 20. maijā aicina vispārējo pakalpojumu sniedzējus uz  mācību pasākumu par deinstitucionalizācijas procesu (tā nepieciešamības pamatojumu un norises gaitu), kā arī vispārējo pakalpojumu sniedzēju lomu deinstitucionalizācijas procesā attiecībā uz pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem veiksmīgai iekļaušanai sabiedrībā.

Lasīt vairāk...
13.04.2021, 11:53Atklātā mutiskā izsole
Atklātā mutiskā izsole

Atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, norēķinus veicot pilnā apmērā eiro, tiek atsavināti Vārkavas novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums "Kalmes 1", Rožkalnu pag., Vārkavas nov., kadastra numurs 7664 004 0152, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7664 004 0152, 1630 kv.m. platībā. Objekta sākuma cena - EUR 3493,15 ( Trīs tūkstoši četri simti deviņdesmit trīs eiro piecpadsmit centi), izsoles solis EUR 200,00 ( divi simti eiro nulle centi).

 

Izsole notiks 2021.gada 19.maijā plkst. 10.00 Vārkavas novada domē kultūras centra zālē Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov.

 

Pieteikšanās izsolei līdz 2021.gada 10.maijam. plkst. 16.00. Tālrunis uzziņām – 26562334.

Izsoles noteikumi.

07.05.2021, 14:58Piedalies aptaujā!

Jau no 1.jūlija mēs būsim jaunā Preiļu novada iedzīvotāji - novada, kurā apvienosies Preiļu, Riebiņu, Vārkavas novadu un Aglonas pagasta teritorijas. 
Mēs visi ceram, ka pārmaiņas nāks par labu novada attīstībai - gan visiem kopā kā sabiedrībai, gan katram iedzīvotājam un viņa ģimenei individuāli.
Lai uzzinātu Jūsu viedokli par jaunizveidotā Preiļu novada priekšrocībām, izaicinājumiem un izaugsmes redzējumu, AICINĀM veltīt 10 MINŪTES, atbildot uz ANKETAS  jautājumiem: www.visidati.lv/aptauja/1704862434/  
Atbildes neaizņems daudz laika, bet sniegs viedokli, kas ir būtisks Preiļu novada turpmākās attīstības plānošanā.

 

Aptaujas anketas no 26.aprīļa būs pieejamas arī papīra formātā novadu domēs, pagastu pārvaldēs, bibliotēkās un citās iestādēs. 
 

Ja Jums rodas kādi jautājumi vai plašāki komentāri, lūdzu, sūtiet tos kontaktpersonai Inesei Jakovelei uz e-pastu: inese.jakovele@riebini.lv 

 

07.05.2021, 08:17Lauku labumu brīvbodes maijā

Viduslatgales pārnovadu fonds sadarbībā ar piecām biedrībām maijā īstenos neparastu, bet būtībā vienkāršu un derīgu ieceri: lauku labumu brīvbodes.

Lasīt vairāk...
06.05.2021, 15:32Donoru diena Vecvārkavā 28.MAIJĀ

!!!Donoru diena Vecvārkavā tiek pārcelta no 11.05. uz 28.05!!!

Lasīt vairāk...
06.05.2021, 13:34Novadpētniecības konkurss

06.05.2021, 13:14LLKC Preiļu konsultāciju birojs organizēs 56 stundu bezmaksas mācības "Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana ".

LLKC Preiļu konsultāciju birojs organizēs 56 stundu bezmaksas mācības "Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana ".

* Mācības notiks tiešsaistē ZOOM platformā, provizoriski jūnijs, ja tiks nokomplektēta grupa 20 cilvēku sastāvā;

* Paredzētas gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības;

* Mācību dalībniekam jābūt iesaistītam lauksaimniecības nozarē;

 

Lasīt vairāk...
05.05.2021, 14:025. jūnija vēlēšanās vēlētāji varēs balsot jebkurā sava vēlēšanu apgabala iecirknī
Lasīt vairāk...
05.05.2021, 08:38Meklē un atrodi!

30.04.2021, 08:57Aktuālā informācija par Pašvaldības vēlēšanām 2021 ( Partijas saraksti, svarīgākie datumi, informācija par iecirkņiem u.c.)
Aktuālā informācija par Pašvaldības vēlēšanām 2021 ( Partijas saraksti, svarīgākie datumi, informācija par iecirkņiem u.c.)

Svarīgākie datumi pašvaldību vēlēšanās 2021:

 • 26. maijs

- Pie vēlēšanu iecirkņiem, domes ēkām un informācijas sniegšana vietām tiks izlikti paziņojumi par pašvaldībā izveidoto vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietām un darba laiku.

 • 27. maijs

- Pēdējā diena, kad vēlētāji var reģistrēt vēlēšanu apgabala maiņu.

 

Vēlēšanu nedēļā vēlēšanu iecirkņos var pieteikt balsošanu vēlētāju atrašanās vietā un iepazīties ar kandidātu sarakstiem, kandidātu biogrāfijām, priekšvēlēšanu programmām.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā, 5.jūnijā,  būs no pulksten 7.00 līdz 20.00. Vēlētāji varēs izmantot arī iespēju nobalsot iepriekš.

 

Iepriekšējā balsošana notiks:

 • pirmdien, 31. maijā, no plkst. 16.00 līdz 20.00;
 • ceturtdien, 3. jūnijā, no plkst. 9.00 līdz 16.00;
 • piektdien, 4. jūnijā, no plkst. 13.00 līdz 20.00.

 

 • 1., 2. jūnijs

- Vēlēšanu iecirkņi darbojas dežūrrežīmā četras stundas dienā. Šajās dienās vēlēšanu iecirkņos var pieteikt balsošanu vēlētāju atrašanās vietā un iepazīties ar kandidātu sarakstiem, kandidātu biogrāfijām, priekšvēlēšanu programmām. Balsošana šajās dienās vēlēšanu iecirkņos nenotiek.

 

Lasīt vairāk...
29.04.2021, 15:44Aicinām iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai

Vārkavas novada dome aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2021. gada 29. aprīļa līdz 3. jūnijam iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

 

Lasīt vairāk...
28.04.2021, 14:03Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai
Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai

 

1. Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Vārkavas vidusskola

Adrese

Skolas iela 4, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV–5335

Reģistrācijas numurs

90000086898

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos

Vārkavas vidusskolas saimniecības pārzinis, Ivars Vaivods-Šulte, tālr. 28352450

Darba laiks

Pirmdiena Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena Piektdiena

 No 08.00 līdz 16.30

 

 1. Vēlamo pakalpojumu uzskaitījums ( apjomi):

  1. Ūdens kaloriferu nomaiņa ( 2 gb.)

  2. Etilēnglikola ( nesalstoša šķidruma) uzpilde 150 l

  3. Cirkulācijas sūkņu uzstādīšana ( 2 gb)

  4. Siltummaiņa uzstādīšana (1 gb)

  5. Elektroinstalācijas darbi

  6. Montāžas darbi

  7. Darba izmaksas

  8. Transporta izmaksas

 2. Piedāvājuma izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, ņemot vērā viszemāko cenu.

 3. Pretendentiem pieteikumus sūtīt uz e-pastu: pasts@varkavasskola.lv līdz 2021. gada 7. maijam.

 4. Darbu izpildes termiņš – 01.08.2021

Tehniskais un finanšu piedāvājums

27.04.2021, 14:09Arī šogad iedzīvotāji aktīvi līdzdarbojušies Lielajā Talkā 2021!

Šogad, 24.aprīlī, visā Latvijā norisinājās tradicionālā Lielā talka. Lielā talka ir nevalstiskā kustība Latvijā, kas kopš 2008. gada organizē talkas visā Latvijā! Vārkavas novadā oficiāli tika reģistrētas 6 talkas.

 

Lasīt vairāk...
22.04.2021, 14:56Meža ugunsnedrošā laikaposma uzsākšanos

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 412. punktu un Valsts meža dienesta ģenerāldirektores 2021. gada 21. aprīļa rīkojumu Nr. 61 „Par meža ugunsnedrošo laikposmu” visā valsts teritorijā ar 26. aprīli tika noteikts ugunsnedrošā laikaposma sākums. Līdz ar to Dienvidlatgales virsmežniecības teritorijā, ka arī visā valstī, sākas dežūras ugunsnovērošanas torņos un meža ugunsdzēsības stacijās.

Lasīt vairāk...
19.04.2021, 15:10Jaunās grāmatas Rožkalnu bibliotēkā

Ar jaunāko grāmatu klāstu var iepazīties TE!

19.04.2021, 10:11Izsludina pieteikšanos gada balvai zivsaimniecībā “Lielais loms 2021”
Izsludina pieteikšanos gada balvai zivsaimniecībā “Lielais loms 2021”

Zemkopības ministrija (ZM) aicina pieteikt zivsaimniecības nozares uzņēmumus un to pārstāvjus gada balvai zivsaimniecībā “Lielais loms 2021”. Balvas mērķis ir veicināt zivsaimniecības nozares attīstību un nozīmīgumu sabiedrībā. Izvirzīt pretendentus gada balvai aicināti ne tikai paši zivsaimniecības nozares uzņēmumi, bet arī nevalstiskās organizācijas, zinātniskās institūcijas un pašvaldības. Gada balvas pretendentu vērtēšana notiks attālināti.

 

 

Lasīt vairāk...
16.04.2021, 14:18''Dzeipurs'' uzņem jaunos dalībniekus!

22.03.2021, 15:44Traktortehnikas tehnisko apskašu dienas Vārkavas novadā!

Uz skati jābūt traktortehnikai un sekojošiem dokumentiem:

1.    Traktortehnikas reģistrācijas apliecība.
2.    Attiecīgās kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecība.
3.    Spēkā esoša obligātā civiltiesiskās apdrošināšanas polise.


Samaksa par pakalpojumu veicama tikai ar maksājuma kartēm.

Traktortehnikas valsts tehniskās apskates laikā obligāti jāievēro valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības (vismaz 2m x 2 cilvēki, lietojam sejas maskas, utt.). Situācijās, ja pakalpojuma saņēmējs atsakās ievērot VTUA nodarbinātā norādījumus vai ārkārtas situācijas drošības pasākumus, VTUA var pārtraukt pakalpojumu sniegšanas procesu.

Uzziņas pa telefonu 28621858 vai 28653191.
VTUA Tehniskās uzraudzības departamenta
Latgales reģiona nodaļa Preiļos

» 1 2 3
Pēdējo reizi izmaiņas veiktas: 17.05.2021 10:38:25

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632
E-pasts: dome [et] varkava.lv
Atbildīgais par mājas lapas saturu: Eva Kondavniece
Tālrunis: 20385972

Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »