Vārkavas apvienības pārvaldes ziņas
Vārda dienas 02.10.2023 09:54
Ilma, Skaidris
Dienas teikums

Lai kā gribētu, svešu pieredzi nav iespējams padarīt par savu. /I. Ābele/

01.01.2022, 17:38Saskaņā ar ART tīmekļa vietne varkava.lv no 2022. gada 1. janvāra netiks uzturēta!

Lasīt vairāk...
30.12.2021, 11:15Vārkavas apvienības pārvalde sveic Jaunajā gadā

26.12.2021, 11:15Ziemas prieki Vecvārkavā
Izbaudi ziemas priekus Vecvārkavā!
Arī šogad daba mūs lutina ar biezo sniega kārtu, tādēļ Vecvārkāvā ir izveidota slēpošanas trase, kas ved gar Vārkavas vidusskolas sporta stadionu un ābeļdārzu.
Aicinām arī uz apgaismoto slidotavu blakus Vārkavas vidusskolai.
14.12.2021, 10:5230. decembrī Tējas vakars ar grupu "Galaktika"

13.12.2021, 14:5116. decembrī Egles iedegšana pie Rožkalnu KN

10.12.2021, 10:4819. decembrī radošās darbnīcas Vārkavas tautas namā

09.12.2021, 09:14Rokdarbu izstāde "Iepriecini sevi un citus Ziemassvētkos"

Vanagu Informācijas un atbalsta centrs (IAC) rīko tradicionālo rokdarbu izstādi "Iepriecini sevi un citus Ziemassvētkos", izstādi veido Vanagu puses rokdarbnieču darinājumi. Izstāde ir apskatāma IAC darba laikā. Papildu informācija, zvanot pa tālr.: 28450919.

07.12.2021, 10:41Vārkavas apvienības pārvalde aicina apmeklēt Ziemassvētku brīnumciemu Vecvārkavā

No 10. līdz 26. decembrim Vecvārkavas estrādē no plkst. 16.00 ikviens tiek aicināts apmeklēt “Ziemassvētku brīnumciemu”, kurā lieliem un maziem tiks piedāvāta iespēja atklāt zvaigžņu noslēpumus “Zvaigznāju observatorijā”, klausīties Meža veča pasakas un fotografēties Ziemassvētku fotostūrī. Būs arī dažādi uzdevumi un pārsteigumi, brīnumu un svētku sajūtas radīšanai.

 

07.12.2021, 09:47Paziņojums Vanagu, Pilišku un Rimicānu ciema iedzīvotājiem!

Sakarā ar dzeramā ūdens atdzelžošanas iekārtu nomaiņu, Vanagos, Rimicānos un Piliškās, šīs nedēļas laikā, iespējams dzeramā ūdens padeves pārtraukums. Sagatavojiet ūdens rezerves!

06.12.2021, 11:14Ziemassvētku pasts senioriem
Vārkavas apvienības pārvalde, aicina piedalīties labdarības akcijā, ko rīko jaunizveidotais Kopienas resursu centrs, sadarbībā ar Izglītības iniciatīvu centru un Britu vēstiencību Latvijā. Sarūpējot Ziemassvētku dāvanu, vari iepriecināt kādu no Sociālās aprūpes centra "Vārkava" senioriem.


18.11.2021, 10:42Vārkavas apvienības pārvalde sveic valsts svētkos

17.11.2021, 11:41Vārkavas vidusskolas jaunieši aicina izgaismot Vārkavas apkaimi

17.11.2021, 11:39Vārkavas apvienības pārvaldes darba laiks

Saskaņā ar Vārkavas novada domes 12.02.2018. darba koplīguma 5.6. apakšpunktu un to, ka 17.novembris ir pirmssvētku diena, Vārkavas apvienības pārvaldes un iestāžu darba laiks 17.novembrī būs līdz plkst.13.00.

Sakarā ar to, ka 13.novembris bija pārceltā darba diena, 19.novembris ir brīvdiena.

12.11.2021, 11:02Lāčplēša diena Vārkavas vidusskolā

Lāčplēša dienā, 11. novembrī,  Vārkavas vidusskolas sākumskolas skolēni iepazinās ar seno tradīciju, kas tiek saukta par “Melnās kafijas” vakaru.

Novembra beigās, pēc kaujām ar Bermonta karaspēku Kara skolas audzēkņi atgriezās Rīgā , lai turpinātu mācības. Pēc grūtā pārgājiena viņiem pārnākot, vakariņās bija tikai melna miežu kafija, rupjmaize un marmelāde.

Lai pieminētu kadetu upurus, Tēvzemes mīlestību un pašaizliedzību,   sākumskolas audzinātājas rīkoja “Melnās kafijas” vakaru  skolēniem, bet skolotāja Helēna Ērgle stāstīja par šiem notikumiem bērniem, lai  viņi pārrunātu tos arī ģimenēs un pieminētu valsts svētkos.

Pie Latvijas karogiem bērni nolika svecītes visiem mūsu varoņiem, Tēvzemes aizstāvjiem, ko saucam Lāčplēša vārdā.

 

 

Alda Upeniece

Preiļu novada Upmalas bibliotēkas vadītāja

 

12.11.2021, 09:01Vārkavas parkā izvietoti vides objekti "Mākslīgās saules moduļi"
Latvijas Valsts svētku mēnesī, kad gribas kliedēt dabā valdošo tumsu, Vārkavas muižas parkā koku zaros rotāsies vides objekts “Mākslīgās saules moduļi”. Kā jau katru gadu novembrī parka teritorijā un pie skolas ir izvietoti arī valsts svētku rotājumi.
Šai laikā, kad ir vismazāk dienas gaismas un diena kļūst arvien īsāka, tiek izmantota saulgriežu astronomiski jēdzieniskā nozīme - no latīņu valodas tulkota kā "Saule stāv uz vietas" un tas imitēts šai objektā, ko pastaigu laikā, aicinām aplūkot diennakts tumšajā laikā no 11. novembra.
Vides objekts sastāv no 12 lielizmēra klūgu bumbām ar gaismekli centrā, kas spīdot veido ažūru un projicē gaismēnas. Dienā objekts rada diskrētu klūgu bumbu noformējumu.Projekta idejas autori ir Kristaps Ancāns un Aija Smirnova.
Vides objekti Vārkavas parkā atradīsies līdz janvāra vidum.
10.11.2021, 10:30Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas no 2022.gada projekta un Preiļu novada attīstības programmas 2022. – 2029. gadam projekta publiskā apspriešana

Preiļu novada dome 2021.gada 3.novembra ārkārtas domes sēdē pieņēmusi lēmumu Nr.24 4.§ “Par Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas no 2022.gada projekta nodošanu publiskai apspriešanai”.

 • Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija no 2022. gada ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts Preiļu novada ilgtermiņa attīstības redzējums – vīzija, stratēģiskie mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.

Preiļu novada dome 2021.gada 3.novembra ārkārtas domes sēdē pieņēmusi lēmumu Nr.24 3.§ “Par Preiļu novada attīstības programmas 2022.-2029.gadam projekta nodošanu publiskai apspriešanai”.

 • Preiļu novada attīstības programma 2022.–2029. gadam ir pašvaldības vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteiktas novada attīstības prioritātes nākamajiem septiņiem gadiem, izvirzīti rīcības virzieni un tam pakārtotie uzdevumi, kurus pašvaldība apņēmusies īstenot tās novada ilgtspējīgas, integrētas un koordinētas attīstības nolūkos. Plānošanas dokuments kalpos par pamatu vietējiem iedzīvotājiem teritorijas un iesaistīto pušu interešu aizstāvībai un ieceru realizācijai turpmākajos gados.

Abu attīstības plānošanas dokumentu publiskā apspriešana ilgs no 2021. gada 12.novembra  līdz 2021. gada 17.decembrim.

Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:

 1. 2021. gada 25.novembrī plkst. 17.30 attālināti tiešsaistē “Zoom” platformā;
 2. 2021. gada 7.decembrī plkst. 17.30 attālināti tiešsaistē “Zoom” platformā.

Informācija par sanāksmi tiks ievietota Preiļu novada pašvaldības mājas lapā www.preili.lv  1 dienu pirms sanāksmes, kurā tiks norādīta pieslēgšanās saite uz sanāksmi. Pieslēgšanās sanāksmēm ir bez iepriekšējas reģistrācijas.  Aicinām savlaicīgi pārliecināties, vai Jūsu datorā / viedierīcē ir lejupielādēta “Zoom” lietotne.

Elektroniskā formātā ar Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas no 2022.gada projektu un Preiļu novada attīstības programma 2022. – 2029. gadam projektu var iepazīties www.preili.lv un www.geolatvija.lv.

Klātienē ar plānošanas dokumentiem var iepazīties darba laikā: Raiņa bulvāris 19, Preiļos, Preiļu novada domes vestibilā.

Rakstiskus priekšlikumus par abiem attīstības plānošanas dokumentiem var iesniegt līdz š.g. 17.decembrim (ieskaitot) nosūtot pa pastu, adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novada pašvaldība, LV-5301 vai ievietojot domes pastkastītē domes ēkas vestibilā (Raiņa bulvāris 19, Preiļi), Aglonas pagasta pārvaldē ( Somersētas iela 34, Aglona), Riebiņu apvienības pārvaldē ( Saules iela 8, Riebiņi), Vārkavas apvienības pārvaldē (Skolas iela 5,Vecvārkava) vai nosūtīt elektroniski dome@preili.lv vai sanita.melko@preili.lv. Fiziskām personām obligāti jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un telefons. Juridiskām personām jānorāda reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un darbības vietas adrese. Iesniegt priekšlikumu var izmantojot arī valsts vienoto ģeotelpiskās informācija portālu ĢeoLatvija (tīmekļa saites norādītas augstāk paziņojumā).

Preiļu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija no 2022.gada

Preiļu novada Attīstības programma – 2022. – 2029. gadam “Esošās situācijas raksturojums 2021. gads”

Preiļu novada Attīstības programma – 2022. – 2029. gadam “Stratēģiskā daļa”

Preiļu novada Attīstības programma – 2022. – 2029. gadam “Rīcības plāns”

Preiļu novada Attīstības programma – 2022. – 2029. gadam “Investīciju plāns 2022.-2024. gadam”

Preiļu novada Attīstības programma – 2022. – 2029. gadam “Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība”

Lēmums “Par Preiļu novada Attīstības programmas – 2022. – 2029. gadam “Investīciju plāns 2022.-2024. gadam” aktualizēšanu un aktualizētās redakcijas apspriešanu”

Lēmums “Par Preiļu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas no 2022. gada projekta nodošanu publiskai apspriešanai”

Lēmums “Par Preiļu novada Attīstības programmas – 2022. – 2029. gadam projekta nodošanu publiskai apspriešanai”

08.11.2021, 15:26Aizsaulē aizgājusi skolotāja Zenta Znotiņa

Aiz Tevis dzīvība

Un gaisma paliek,

Un atmiņas

Kā krāšņs zieds.

 

Veļu laiks ar miglas un lietus mākoņiem tur vaļā Mūžības vārtus. Svētdienas naktī, 7. novembrī, viņsaulē devusies ilggadējā Vārkavas vidusskolas skolotāja Zenta Znotiņa.

Zenta Znotiņa dzimusi 1942. gada 17. martā, no 1950. gada mācījusies Āmuļu astoņgadīgajā skolā, kuru pabeigusi 1957. gadā. Pēcāk mācības līdz 1961.gadam  mācības turpinājusi Špoģu vidusskolā.

Zenta no 1961. līdz 1970. gadam strādāja Arendolē. Viņa bija gan audzinātāja Āmuļu palīgskolā, gan vecākā pionieru vadītāja, vēlāk skolotāja  Āmuļu astoņgadīgajā skolā. Pēc nosaukuma un funkcijas maiņas līdz pat 1978. gadam bija skolotāja Āmuļu internātpalīgskolā. No 1979. gada līdz 1981. gadam skolotājas darba gaitas turpinājās Sutru astoņgadīgajā skolā, kamēr Zenta tika pārcelta darbā uz Rudzātu internātpalīgskolu  par skolotāju un logopēdi, tur viņa strādāja līdz pat 1987. gadam. Šai laikā – no 1976. līdz 1981. gadam -  Zenta vēl arī studēja V. Lāča Liepājas Pedagoģiskajā institūtā un ieguva skolotājas un logopēdes kvalifikāciju.

Visbeidzot 1987. gadā Zentu darba gaitas atveda uz Vārkavas vidusskolu, kur viņa bija sākumskolas skolotāja līdz 2006. gadam. Būdama gana stipra, viņa vēl arī atsaucās lūgumam pastrādāt Vārkavas vidusskolā no 2007. līdz 2008. gadam.

Skolotāju Zentu mēs - kolēģi, skolēni un apkaimes cilvēki, saucām – Zentiņa, jo viņa vienmēr  bija ļoti atsaucīga, izpalīdzīga un godīga. Patiesi gaišs  un labestīgs cilvēks.

Lai viņai tur, Mūžībā, silti un mierīgi…

Izsakām visdziļāko līdzjūtību viņas tuviniekiem.

 

Vārkavas vidusskolas kolektīvs

03.11.2021, 16:20Mūžībā devies prāvests Onufrijs Pujats
Otrdien, 2. novembrī, 88 gadu vecumā mūžībā devies Vārkavas Vissvētākās Trīsvienības Romas katoļu draudzes prāvests Onufrijs Pujats. Vēl pavisam nesen, 2019.gadā, skaisti tika nosvinēta priesterības 60 gadu jubileja…
Prāvests Onufrijs Pujats dzimis 1933.gada 28.aprīlī Rēzeknes apriņķa Makašānu pagasta Pujatu sādžā, astoņu bērnu ģimenē, kurā valdīja ticības un darba gars. Trīs brāļi Pujati, ieskaitot Onufriju, tika ordinēti par priesteriem.
Skolas gaitas tika uzsāktas Makašānu pamatskolā. Izglītības tālāka iegūšana turpinājās Nautrānu vidusskolā. Turpat draudzes baznīcā Onufrijs katru rītu gāja kalpot pie mises. Likumsakarīgi, ka studiju gaitas tālāk veda uz garīgo semināru, sākumā Aglonā, bet pēc tā slēgšanas Rīgā. Trešajā kursā studijas bija jāpārtrauc, jo esošais seminārists tika iesaukts padomju armijā un dienēja Kolas pussalā pie polārā loka. Dienējot armijā, Onufrijs pabeidza ģeodēzistu kursus, un tad viņa padotībā rota būvēja kara aerodromus iznīcinātājiem pie Norvēģijas robežas. Atgriezies no armijas, turpināja studijas garīgajā seminārā Rīgā. Priesterības gaitas uzsāktas 1959.gadā ar pirmo Misi, kas noturēta dzimtajā pusē – Nautrēnu Romas katoļu baznīcā. Tālākais garīdznieka ceļš ik pa vienam gadam turpinājās Varakļānu, Viļānu un Preiļu draudzēs, pēc tam kalpošana Dievam ilga 12 gadus Andrupenes draudzē.
1972.gadā Onufrijs Pujats ar lielu degsmi un enerģiju sāka vadīt Vārkavas draudzi, kur turpināts Andrupenē iesāktais darbs pie garīga satura literatūras iespiešanas, kas tika veikts pagrīdē - slepeni. Tajā laikā 5000 eksemplāru reliģisku grāmatu saņēma Vārkavas un apkārtējo draudžu ļaudis, kuri padomju iekārtas gados bija izslāpuši pēc garīgas literatūras. Tika sagatavoti un izdoti arī 5000 eksemplāru “Katehisms -ticības mācības pamati maziem bērniem”. Paralēli tika ieguldīts milzīgs darbs baznīcas renovēšanā, līdz tā ieguva šī brīža aprises.
Bez Vārkavas draudzes, prāvests Onufrijs Pujats 25 gadus apkalpoja Znotiņu draudzi un 30 gadus vadīja Jasmuižas draudzi. Viņš bija cilvēku iemīļots priesteris. Pie prāvesta cilvēki griezās prieka un sāpju brīžos, arvien saņemot padomu, mierinājumu un gaismu turpmākai dzīvei.
Vārkavu priesteris dēvēja par otro dzimteni. Zemes klēpī viņš tiks guldīts Vārkavas Vissvētākās Trīsvienības Romas katoļu baznīcas dārzā.
 
Priestera Onufrija Pujata bēru dievkalpojums notiks ceturtdien, 4. novembrī.
 
Mūžīgo mieru dāvā viņam, Kungs, un mūžīgā gaisma lai atspīd viņam!
27.10.2021, 10:59Par Covid- 19 sertifikātu saņemšanu Preiļu novadā

Iedzīvotāji, kuri nelieto internetu vai nevar pieslēgties tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv ar internetbanku vai citu piekļuves līdzekli, savus digitālos Covid-19 sertifikātus var saņemt:

 • Preiļu novada pašvaldības foajē (Raiņa bulvāris 19, Preiļi), Lūgums iepriekš zvanīt uz tālruni 65322766 vai 65307320.
 • SIA "Preiļu slimnīca" Poliklīnikas reģistratūrā (1. stāvs, Raiņa bulvāris 13, Preiļi) katru darba dienu no plkst. 13.00 līdz plkst. 16.00, Tālrunis uzziņai 65307750.
 • Riebiņu klientu apkalpošanas centrā (Saules ielā 8, Riebiņos)  lūgums pieteikt savu vizīti iepriekš, zvanot uz klientu apkalpošanas centru pa tālruni 22417265.
 • Aglonas klientu apkalpošanas centrā (Somersētas iela 34, Aglona), katru darba dienu no 08.30 līdz 12.30, no 13.00 līdz 17.00. Tālrunis uzziņām 29537977.

Pakalpojums pieejams, uzrādot personu apliecinošu dokumentu - pasi vai ID karti.

Atgādinām, ka visiem interneta lietotājiem Covid-19 sertifikātu iespējams aplūkot, saglabāt, izdrukāt no tīmekļvietnes https://covid19sertifikats.lv/:
 • tīmekļvietnē nospiest pogu "Apskatīt savus sertifikātus”;
 •  autentificēties ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem (internetbanka, eID karte, mobile ID);
 •  sistēmā pieprasīt savus sertifikātus, tad tos apskatīt vai saglabāt (datorā, viedierīcē).

 

27.10.2021, 10:52Meža īpašnieka ieguvumi no derīgas inventarizācijas

Mežs ne vien priecē un dod iespēju tā īpašniekam gūt ekonomisku labumu, bet arī uzliek pienākumus. Viens no tādiem ir veikt meža inventarizāciju vismaz reizi 20 gados. No derīgas inventarizācijas meža īpašniekam ir vairāki ieguvumi. Aktuāli meža dati ir būtiski arī valsts iestādēm, piemēram, meža ugunsgrēku gadījumā, kā arī gadījumos, ja mežu apsēduši kaitēkļi un slimības.

Inventarizācija jāveic vismaz reizi 20 gados

Meža inventarizācija ir informācijas iegūšana par mežu un tam piegulošiem purviem, meža infrastruktūras objektiem, mežā ietilpstošiem pārplūstošiem klajumiem, purviem un laucēm konkrētā meža īpašumā vai valdījumā un iegūtās informācijas dokumentēšana. Datus par veiktajām meža inventarizācijām uzglabā Valsts meža dienests (VMD) informācijas sistēmā Meža valsts reģistrs.

Ikvienam meža īpašniekam vismaz reizi 20 gados ir jāatjauno meža inventarizācija, to paredz Meža likums. Šogad meža inventarizācija beidzas tiem, kas to pēdējo reizi veica 2001. gadā. 20 gadi ir ilgs laika posms, un tajā mežā var būt notikušas būtiskas izmaiņas, piemēram, šo gadu laikā mežu var būt skārušas vētras, lūzuši koki, mežu postījis ugunsgrēks, stādīts jauns mežs vai ir veikta cirte. Veicot inventarizāciju, varēs uzzināt aktuālo situāciju mežā un tā vērtību.

Ja derīga inventarizācija, var saņem atbalstu un nodokļu atlaides

 

Lasīt vairāk...
18.10.2021, 17:27SAC “VĀRKAVA” APMEKLĒTĀJU KĀRTĪBA ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS LAIKĀ

 Sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī  tiek ierobežoti SAC “Vārkava” klientu  apmeklējumi sociālā aprūpes centra telpās.

Lūdzu izvērtējiet apmeklējumu nepieciešamību, tikai izņēmuma gadījumā ar vadītājas atļauju, iepriekš telefoniski sazinoties, varēs apmeklēt tuviniekus darba dienu vakaros un brīvdienās, ja tuvinieks ir vakcinējies un var uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Darba dienās tikšanās tiks organizēta no plkst. 10:00 līdz 12:00 vai no plkst. 14.00 līdz 16.00 ārpus aprūpes centra vai zālē (vienā apmeklējuma reizē ne vairāk kā viena persona, izņemot, ja apmeklētāji ir vairāki vienā mājsaimniecībā dzīvojoši vienas ģimenes locekļi).

Tikšanās laikā tiek ievēroti drošības pasākumi - 2 m distance, maskas, roku dezinficēšana.

Izņēmuma gadījumā (tikai ar vadītājas atļauju) :

-         gulošos klientus istabiņās tuvinieki vienā apmeklējuma reizē (ne vairāk kā viena persona, ja tuvinieks ir vakcinējies un var uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu) varēs apmeklēt reizi nedēļā;

-          izmantojiet interneta iespējas un ar gulošiem klientiem darba dienās sazinieties ar WhatsApp 8440356 vai zvaniet uz tālruni 65823999.

Apmeklētāji tiks reģistrēti apmeklētāju žurnālā.

Sūtījumi tiks pieņemti, tikai iepakotā veidā,  zvaniet uz tālruni 65823999.

Lūdzam tuviniekus, radiniekus un draugus  būt saprotošiem un ievērot noteiktos ierobežojošos pasākumus, lai pasargātu no iespējas inficēt ar Covid-19 savus tuviniekus, citus SAC klientus un darbiniekus.

 

SAC “Vārkava” vadītāja

 

18.10.2021, 10:25Noderīga informācijas par bāriņtiesas darbu

Informējam, ka no 2021.gada 1.oktobra savu darbu ir uzsākusi jaunā reorganizētā Preiļu novada bāriņtiesa, kurā apvienotas bijušās Preiļu novada bāriņtiesa, Aglonas novada bāriņtiesa, Vārkavas novada bāriņtiesa un Riebiņu novada bāriņtiesa.

 

Preiļu novada bāriņtiesa Aglonas iela 1a, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301

Tālr. 65322106,  29480130

E-pasts: barintiesa@preili.lv

 

Apmeklētāju pieņemšana tikai pēc iepriekšēja pieraksta:

Pirmdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00

Ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00

Lasīt vairāk...
15.10.2021, 15:43LAD izmaksā vienotā platību maksājuma avansu

2021.gada 16.oktobrī Lauku atbalsta dienests (LAD) sāk izmaksāt vienotā platību maksājuma (VPM) un bioloģiskā maksājuma avansu – lauksaimnieki savos kontos maksājumus saņems no 18.oktobra.

VPM avansu pirmajā dienā saņems ļoti liels klientu skaits – aptuveni 40,7 tūkstoši lauksaimnieku, kopējā izmaksātā summa būs  98 miljoni eiro. 3244 klienti saņems bioloģiskās lauksaimniecības maksājuma avansu.

Oktobrī platību maksājumos tiks izmaksāti 124,5 miljoni eiro, no tiem 105 miljoni būs VPM avanss, pārējais - bioloģiskā maksājuma avanss. Plašāka informācija par likmēm un izmaksu grafiku skatāma dienesta mājaslapā sadaļā “Platību maksājumi - Atbalsta likmes un izmaksu grafiks”.

 

Lasīt vairāk...
14.10.2021, 14:48Raidījums par Vārkavām un vārkaviešiem

Pirms pāris nedēļām Vārkavas pusē viesojās Latgales reģionālās televīzijas filmēšanas grupa, kas veidoja video raidījumu par Vārkavām un vārkaviešiem. Video stāstā par Vārkavu parādās skaisti dabas skati, stāsti par izveicīgajām vārkavietēm un stiprajiem vārkaviešiem. Ieskats  kolekcionāres Irēnas Leikučas pildspalvu kolekcijā. Sarunas ar Elvīru Āboliņu par  Latgales pirmās tautskolas dibināšanu. Dzeja un dziesmas. Video var noskatīties šeit.  Paldies visiem vārkaviešiem par atsaucību un dalību video tapšanā!

Raidījumu cikla  "Latgales ciematu stāsti: nezināmais par zināmo"  mērķis ir atklāt interesantus un maz zināmus faktus par Latgales ciematiem, popularizēt Latgaliešu valodu medijos un veicinat Latgales reģiona savdabīgās kultūrvides atpazīstamību.

13.10.2021, 16:04Vārkavā atjaunota vēstures atceres vieta “Baltais Atceres krusts”

Vārkavas iedzīvotāju iniciatīvu grupa “Mēs Vārkavai”  no marta līdz oktobrim īstenoja projektu “Baltā Atceres krusta atjaunošana”, kura laikā tika veikti atceres vietas “Baltais Atceres krusts” apkārtnes sakopšanas darbi un izgatavots un uzstādīts jauns krusts. Projekts tika īstenots ar Viduslatgales pārnovadu fonda atbalstu no bijušās Vārkavas novada domes finanšu līdzekļiem.

Iniciatīvu grupa  “Mēs –Vārkavai” izveidota 2018. gadā ar mērķi rūpēties  par sakoptu vidi. Galvenais grupas darbības virziens ir rūpes par  novada un pagasta sabiedrisko vietu sakopšanu un sakārtošanu, tā tās padarot pievilcīgas un patīkamas gan vietējiem iedzīvotājiem, gan ciemiņiem. “Mēs - Vārkavai” grupas redzes lokā nonāca Vārkavas pagasta vēsturiskā vieta “Baltais Atceres krusts”.  

Lai veiktu atjaunošanas un labiekārtošanas darbus šajā vēsturiskajā atceres vietā “Baltais Atceres krusts”, tika realizēts iniciatīvu grupas “Mēs-Vārkavai!” pieteiktais projekts, kas tika iesniegts nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” organizētajā projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi 2021”.

 

Lasīt vairāk...
13.10.2021, 11:06Mūžībā devusies ilggadēja Vārkavas vidusskolas skolotāja Helēna Piziča


 

 

 

 

 

 

  

     No tevis tik daudz bija, ko gūt.
    Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,
    Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saulainajā 12. oktobra dienā atnāca skumja ziņa, ka mūžībā aizgājusi ilggadēja Vārkavas vidusskolas skolotāja Helēna Piziča.
Helēna kopš Daugavpils Pedagoģiskā institūta beigšanas 1972. gadā strādāja skolā par bioloģijas un ķīmijas skolotāju  līdz 2013. gadam. Būdama vienmēr izpalīdzīga, atsaucās lūgumam aizvietot citu skolotāju un strādāja līdz 2016. gadam. Pēc darba gaitu noslēgšanās skolā, Helēna  aktīvi iesaistījās vietējās kopienas un senioru dzīves organizēšanā.

Ar savu entuziasmu, sirdsdegsmi un aizrautību rādīja mīlestību pret savu darbu un skolēniem. Bezgalīgu mīlestību un rūpes veltīja saviem  mīļajiem bērniem Baibai un Jānim. Esot par skolotāju, Helēna realizēja daudzus projektus: gan viena no pirmajām ieviesa mācību procesā IT; gan modernizēja bioloģijas un ķīmijas kabinetu, gan izveidoja "Dabas taku", gan organizēja neaizmirstamas vasaras nometnes jaunajiem biologiem, gan sekmīgi sagatavoja skolēnus mācību olimpiādēm, konkursiem, gan vadīja zinātniski pētniecisko darbu izstrādi, gan nodibināja un vadīja skolas "Dabas draugu klubu".

Mūsu Helēnas devums sabiedrībai tika arī atbilstoši novērtēts - 2002. gadā "Lauku Avīzes" vēstuļu konkursā iegūts godpilnais tituls "Radoša sieviete laukos 2002"; 2007. gadā par radošu un pašaizliedzīgu darbu saņemts Izglītības un zinātnes ministrijas Goda diploms, prēmija un piešķirta nominācija "Gada skolotājs - 2007"; 2008. gadā skolotāja Helēna saņēmusi Vides ministrijas Atzinības rakstu un prēmiju par entuziasmu un godprātīgu ieguldījumu vides izglītībā. Tomēr lielākais un noturīgākais novērtējums skolotājas Helēnas Pizičas darba mūžam ir audzēkņu, viņu vecāku un vietējās kopienas cieņa. 
Mums prātā un sirdī Helēna paliks kā sirsnīgs cilvēks, kā izpalīdzīga kolēģe. Mums visiem pietrūks viņas aizrautīgo smieklu, dzirkstošā humora, aicinājuma iesaistīties kādā jaunā projektā. Tik daudz kā pietrūks... 
Lai gaišs un viegls ir Mūžības ceļš! 

Skumju brīdī esam kopā ar Helēnas Pizičas bērniem, mazbērniem, piederīgajiem, draugiem, viņu Mūžībā pavadot.

 

            Vārkavas vidusskolas kolektīvs

 

 

13.10.2021, 16:27Vārkavas parks pārmaiņu priekšā

Lai saglabātu un atjaunotu Vārkavas parku, uzsākti Vārkavas parka sakārtošanas darbi un nākotnē tiek plānots veikt vēsturiskā parka atjaunošanu. Vārkavas muižas pils ir Valsts aizsargājamo nekustamo pieminekļu sarakstā un Vārkavas parks ap pili ir dabas piemineklis.

Tā kā aizsargājamie dendroloģiskie stādījumi “Vārkavas parks” kopš 2001. gada atrodas Dabas aizsardzības pārvaldes aizsardzībā, jebkuras parkā veiktās darbības ir iepriekš saskaņojamas. Kā pastāstīja Vārkavas apvienības pārvaldes vadītāja Inta Kivleniece, pirms parka atjaunošanas darbiem nepieciešams veikt parka inventarizāciju. Tas vajadzīgs, lai apzinātu parkā esošo augu, dzīvnieku, sēņu, ķērpju, kukaiņu u.c. daudzveidību, koku vecumu, veselības stāvokli un estētisko vērtību. Lai šos darbus paveiktu nepieciešams piesaistīt atbilstošus ekspertus. Parka inventarizāciju veikt ir uzticēts ainavu arhitektei Ilzei Mārai Janelis, kura ir pieredzes bagāta parku vēsturiskās ainavas speciāliste.

 

Lasīt vairāk...
13.10.2021, 11:58Aizvadīts senioru atpūtas pasākums

 8. oktobrī Preiļu novada Rožkalnu pagastā notika senioru atpūtas pasākums, kurā piedalīties tika aicināti visi Preiļu novada seniori un viņu draugi.

Pasākuma apmeklētājus sveica Preiļu novada pašvaldības priekšsēdētājs Ārijs Vucāns. Viņš izteica pateicību par senioru ieguldīto darbu ģimenēs, saimniecībās, sabiedriskajā dzīvē un aicināja tikties arī darba sarunās, kuru laikā vēlas uzklausīt, kas senioriem sakāms par dzīvi jaunajā Preiļu novadā. Savu svētku uzrunu Preiļu novada domes priekšsēdētāja otrā vietniece Anita Brakovska uzsāka ar pateicību visiem senioriem par kopā būšanu un saņemto atbalstu. Lai dvēselēs mājo prieks un visiem klātesošajiem ir ļoti laba veselība, un Dieva svētība — novēlēja Anita Brakovska. Par ieguldījumu sabiedriskajā dzīvē Jāzepam Lazdānam un Bonifācijam Vaivodam Preiļu novada Pensionāru biedrības priekšsēdētāja Marija Briška pasniedza atzinības rakstus. Pateicības vārdus saviem biedriem teica arī Vārkavas novada pensionāru biedrības pārstāve Marija Gavare.

Lasīt vairāk...
11.10.2021, 14:29Pasaules redzes diena

Šogad Pasaules redzes diena tiks atzīmēta 14. oktobrī ar mērķi veicināt acu veselību, redzes saglabāšanu, redzes pasliktināšanās novēršanu, kā arī vairot iecietību un sapratni pret cilvēkiem, kuri saskārušies ar redzes traucējumiem. 

Aicinām Pasaules redzes dienas ietvaros izmantot Slimību profilakses un kontroles centra izstrādātos informatīvos materiālus par redzi, aktualizējot redzes saglabāšanas nozīmību.

Info grafika  "Acu veselība".

 

11.10.2021, 10:10Vārkavas apvienības pārvaldē pakalpojumu sniegšana ir ierobežota

Pamatojoties uz straujo Covid-19 vīrusa izplatību un Ministru kabineta rekomendācijām, no 11. oktobra Vārkavas apvienības pārvaldes un pagastu pārvaldēs pakalpojumu sniegšana ir ierobežota.

Iesniegumus, tāpat kā iepriekš, iespējams nodot ievietojot kastītēs Vārkavas apvienības pārvaldes un pagastu pārvalžu ēku priekštelpās vai izmantojot www.latvija.lv.

Nepieciešamības gadījumā ar Vārkavas apvienības pārvaldi var sazināties pa tālruni 65329632 vai e-pasts varkava@preili.lv. Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbinieku kontaktinformācija pieejama šeit: http://varkava.lv/lv/kreisa-izvelne/kontakti.

Ja vēlaties apmeklēt Vārkavas apvienības pārvaldes kasi, lūdzu, sazinieties ar kasieri pa tālr. nr.: 29129858. Kasiere apkalpos klientus pirmā stāva  3. kabinetā!

 

Aicinām iedzīvotājus būt piesardzīgiem, sabiedriskās vietās lietot maskas, pastiprināti mazgāt vai dezinficēt rokas, ievērot distanci un ierobežot klātienes tikšanās telpās. Būsim atbildīgi, rūpēsimies par savu un līdzcilvēku veselību!

» 1 2 3 4 5
Pēdējo reizi izmaiņas veiktas: 27.10.2021 10:54:26

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632
E-pasts: varkava@preili.lv

Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »