16.10.2017, 11:0820. oktobrī notiks lekcija par stresu un tā pārvarēšanu

10.10.2017, 08:51Lauksaimnieku svētki

16.10.2017, 11:06Iespēja atbrīvoties no nevajadzīgajām elektroprecēm

11.10.2017, 11:46


LLKC Preiļu konsultāciju birojs aicina apgūt mācību kursu "Bioloģiskā lauksaimniecība". Mācību ilgums 160 stundas. Teorētiskās nodarbības un praktiskās mācības vadīs LLKC speciālisti. Kursu noslēgumā būs izstrādātā darba " Ražošanas plāns" aizstāvēšana un zināšanu pārbaude atbildot uz testa jautājumiem. Sekmīgi pabeidzot mācības, varēs saņemt apliecību, kas apstiprina iegūtās zināšanas bioloģiskās lauksaimniecības jomā un dos iespēju sertificēt saimniecību.

Mācības plānotas no 24. oktobra līdz 23. novembrim. Mācību norise: LLKC Preiļu konsultāciju birojs, Raiņa bulvāris 21b, Preiļi. Mācību maksa 190 EUR
Vairāk informācijas un pieteikšanās pie LLKC Preiļu konsultāciju biroja uzņēmējdarbības konsultantes Jolantas Augšpūles, tel.nr. 26788681, vai LLKC Preiļu konsultāciju biroja augkopības konsultantes Ineses Magdalenokas, tel.nr. 25907315

24.10.2017, 00:00Veselīga uztura lekcijas

06.10.2017, 15:51Top Vārkavas novada pašvaldības informatīvā izdevuma "Ozolupe" oktobra numurs
Top Vārkavas novada pašvaldības informatīvā izdevuma

Lūgums informāciju publicēšanai iesniegt  līdz  š. g.  20. oktobrim, sūtot to uz  e-pasta adresi: info@varkava.lv (līdz 20 MB) vai dagnija.dudarjonoka@varkava.lv (līdz 20 MB). Papildu informācija zvanot pa tālr.: 20385972.

05.10.2017, 12:14LLKC Preiļu konsultāciju birojs aicina pieteikties uz 3 dienu kursiem


„Jaunāko tehnoloģiju izmantošana lauksaimniecības produkcijas ražošanā lopkopībā (piena lopkopība)”

 

Mācību norises laiks: 17.10.,  19.10. un 27.10.2017.  

Mācību norises vieta:

  • Teorētiskās mācības (17.10., 19.10.)   LLKC Preiļu konsultāciju birojs;
  • Praktiskās mācības (27.10.2017.) - ZS Kalna Dambrāni, ZS Ābeļi (Viesītes pag., Viesītes nov.,).

 Mācību tēmas:

  • Jaunākās tehnoloģijas intensīvajā lopkopībā - instruments saražotās produkcijas kvalitātes un kvantitātes kāpināšanai.
  • Tehnoloģiju salīdzinājums lopkopības nozarē.
  • Jaunākās tehnoloģijas - instruments saražotās produkcijas kvalitātes un kvantitātes kāpināšanai.
  • Kūts plānošana dažādām dzīvnieku grupām atbilstoši to fizioloģiskajām vajadzībām.
  • Iekārtu izvēle atkarībā no saimniecības lieluma.
  • Ekonomisko aspektu izvērtējums.

Lektori: Ilmārs Gruduls, Silvija Dreijere, Zita Briška.

Mācību maksa: atkarībā no saimniecības lieluma,  provizoriski 25-50 EUR.

Obligāta pieteikšanās pie LLKC Preiļu konsultāciju biroja uzņēmējdarbības konsultantes Jolantas Augšpūles, 26788681.

Vietu skaits ierobežots!!!

 

05.10.2017, 10:05 Veicot ugunsdrošības pārbaudes, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās konstatēti vairāki pārkāpumi
 Veicot ugunsdrošības pārbaudes, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās konstatēti vairāki pārkāpumi