Vārkavas apvienības pārvaldes ziņas
Vārda dienas 02.10.2023 11:41
Ilma, Skaidris
Dienas teikums

Lai kā gribētu, svešu pieredzi nav iespējams padarīt par savu. /I. Ābele/

14.07.2021, 15:31BIOR aicina turpināt ziņot par zivju migrācijas aizsprostiem

Jau vairākas nedēļas Latvijas iedzīvotājiem ir iespēja piedalīties unikālā institūta BIOR un Latvijas dabas fonda organizētā citizen science projektā un veidot zivju migrācijas šķēršļu karti. Izmantojot mobilo aplikāciju dabasdati.lv, iedzīvotāji aicināti atzīmēt savus novērojumus par zivīm grūti pārvaramiem šķēršļiem, piemēram, aizsprostiem un to paliekām, caurtekām, cilvēku veidotiem ūdenskritumiem.

Lasīt vairāk...
14.07.2021, 14:01Preiļu novada pašvaldības domes komitejas un to sastāvs

Atbilstoši Preiļu novada pašvaldības nolikumam Preiļu novada pašvaldības dome ir izveidojusi trīs pastāvīgās komitejas. 2021. gada 7. jūlija domes ārkārtas sēdē ir ievēlēts komiteju sastāvs.

Finanšu komiteja

Komitejas priekšsēdētājs – Ārijs Vucāns Komitejas sastāvs: Pēteris Rožinskis,  Anita Brakovska, Lauris Pastars, Maruta Plivda

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja

Komitejas sastāvs: Iveta Stare, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Nedežda Hļebņikova, Andris Pastars

Infrastruktūras un novada attīstības komiteja

Komitejas sastāvs: Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Aigars Zīmelis, Raimonds Rubins, Juris Erts

 

05.07.2021, 08:50Biedrības ,,Vārkavas novada pensionāri,, aktivitātes

Noslēdzies Latgales Reģionālās Pensionāru apvienības rīkotais prozas darbu konkurss. Ļoti labi rezultāti mūsu seniorēm- Helēnai Lazdānei 1. vieta, Marijai Dzerkalei un Valentīnai Mačānei 2. vieta. Jau esam iepazinušies ar Helēnas un Marijas darbiem, šoreiz Valentīnas darbs:


Valentīnas dienasgrāmata

 

Sestdiena, 22.marts. Pamostos no spalga kliedziena, atveru acis, brīdi domāju, kas tas bija, līdz saprotu, ka atlidojuši strazdi un notiek cīņa par mājvietu. Būs jāatgādina Pēterim, lai uztaisa vēl kādu būrīti. Labi, ka šodien brīvdiena, varu pavāļāties gultā ilgāk. Pēteris jau piecēlies, viņam savas rūpes-jāpārbauda, cik kļavu sulas pa nakti satecējušas.

 

 

Lasīt vairāk...
02.07.2021, 09:01Vārkavas novadā tiek noteikts jauns sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs

Ar 2021. gada 1. augustu Vārkavas novadā  tiek noteikts jauns sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs.

 

SIA “Clean R” Vārkavas novadā 2020.gadā, atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam un Ministru kabineta noteikumiem Nr.537, ik ceturksni veikusi atkritumu svēršanu un noteikusi sadzīves atkritumu masas un tilpuma attiecības[1].

SIA “Clean R” līdz 2021.gada 1.martam informēja Vārkavas novada pašvaldību, ka Vārkavas novadā atkritumu tilpuma un masas attiecības mērījumu koeficients ir pieaudzis vairāk nekā par 23%, tādejādi lielāka atkritumu svara dēļ ir pieaugušas atkritumu noglabāšanas izmaksas poligonā.

Saistībā ar minētajām izmaiņām1 no 2021. gada 1. augusta tiek paaugstināta apsaimniekošanas maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu - tarifs par viena kubikmetra nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs 29,54 EUR (ieskaitot PVN).

 

Izmaksas par vienu konteinera izvešanas reizi no 01.08.2021:

Konteinera tilpums mᶟ

EUR 27,62 (t.sk. PVN)

EUR 29,54 (t.sk. PVN)

pieaugums EUR (t.sk. PVN) uz vienu konteinera tukšošanas reizi no 01.08.2021

Cena par vienu konteinera tukšošanu no 01.01.2021

Cena par vienu konteinera tukšošanu no 01.08.2021

0,24

6,63

7,09

0,46

0,66

18,23

19,49

1,26

1,1

30,38

32,49

2,11

 

 Vārkavas novada Upmalas pagastā  2021.gada 29.jūnijā LĒMUMS Nr.111

  


[1] Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.pantā  un 2018.gada 21.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.537 “Sadzīves atkritumu masas un tilpuma attiecības mērījumu veikšanas kārtība un nosacījumi” 9.punkta noteikumiem.

 

30.06.2021, 08:34Pasākums - Ugunskura vietas iekārtošana un atklāšana Vārkavas parkā

30.jūnijā plkst. 14.00 Vārkavas novada kopienas centrs rīko divi-vienā pasākumu - Ugunskura vietas iekārtošana un atklāšana Vārkavas parkā, pie Stacijas lapenes. Šo vietu ir iecienījuši gan Vārkavas novada iedzīvotāji, gan tūristi. Stacijas lapene atrodas pie paša Dubnas krasta Vārkavas parka teritorijā, līdz ar to lapenē bieži vien var novērot kompānijas, kuras ietur maltīti, svin svētkus, tur piestāj arī laivotāji, lai izmantotu iespēju atpūsties un paēst.

 

Aktuāls jautājums ir  ugunskura vieta, kura būtu pietiekami droša apkārtējai videi un parocīga iedzīvotājiem un tūristiem. Tieši te varētu gatavot  garšīgākās zupas laivotāji un grillētus ēdienus Stacijas lapenes apmeklētāji!


Pasākuma galvenā ideja ir - aicināt kopienu kopīgi rādīt ugunskura vietu ar pievienoto vērtību, pašu līdzdalību!
Uzreiz  pēc ugunskura vietas iekārtošanas pabeigšanas aicinām kopīgi  iedegt pirmo liesmu un kopīgās sarunās baudīt Ugunskura zupu!

Lasīt vairāk...
28.06.2021, 10:33Maksājumu veikšana no 1. jūlija līdz 15. jūlijam

Sakarā ar administratīvi teritoriālās reformas ieviešanu valstī no š.g. 1. jūlija līdz 15. jūlijam skaidras naudas maksājumi netiek pieņemti visu Vārkavas novada pagastu pārvaldes centros un Vārkavas novada domē. Maksājumus var veikt elektroniski, izmantojot bankas kontu.

 

28.06.2021, 13:43Apmeklē bezmaksas ārstnieciskās vingrošanas nodarbības Vārkavā un Vanagos

Projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/063 “Veselības veicināšanas un profilakses pasākumi vietējai sabiedrībai Vārkavas novadā” ietvaros iedzīvotāji aicināti bez maksas apmeklēt ārstnieciskās vingrošanas nodarbības Vārkavā un Vanagos.
Nodarbības vadīs fizioterapeite Anita Sudnika.Informējam, ka pasākuma apmeklētāji var tikt fotografēti un materiāli var tikt izmantoti projekta publicitātes nolūkos.

! Saistībā ar Covid-19 izplatību pasaulē un Latvijā, aicinām būt atbildīgiem un ievērot piesardzības pasākumus. Lūdzam neapmeklēt nodarbības, ja Jums ir elpceļu infekcijas slimības simptomi, noteikta pašizolācija vai mājas karantīna.

 

 

28.06.2021, 15:28Galda spēļu pikniks Vārkavas parkā Vecvārkavas estrādē

28.06.2021, 08:22Divdesmit otrās Starptautiskās zinātniskās konferences: ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT 2021 Valsts pētījumu programmas projekts INTERFRAME-LV REZOLŪCIJA

2021. gada 13. maijā notika Starptautiskā zinātniskā konference ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT 2021 ar mērķi – iepazīstināt sabiedrību, jaunos zinātniekus, doktorantus, sadarbības partnerus un zinātnes sabiedrību ar jaunākajiem pētījumiem un zinātniskajām atziņām. Valsts pētījumu programmas projekts INTERFRAME-LV galvenais mērķis konferencē bija izdiskutēt un aprobēt projektā izstrādātos pētījumus un sniegt priekšlikumus Latvijas un to reģionu ilgtspējīgai attīstībai balstoties uz digitalizācijas, ekonomikas dažādošanas un izglītības pasākumiem.


Konferencē attālināti piedalījās vairāk nekā 130 dalībnieki no 12 valstīm: Nīderlande, Baltkrievija, Lietuva, Igaunija, Latvija, Ukraina, Polija, Ungārija, Gruzija, Indija, Lielbritānija , Krievija. Konference bija organizēta, kā atvērtā konference visiem ieinteresētajiem dalībniekiem, tai skaitā sabiedrībai, uzņēmējiem, politikas veidotājiem un pētniekiem. Konferences noslēgumā tika pieņemta REZOLŪCIJA.

Lasīt vairāk...
22.06.2021, 12:55Notiks Vārkavas novada domes kārtējā sēde
Notiks Vārkavas novada domes kārtējā sēde

Vārkavas novada domes kārtējā sēde notiks š.g. 29. jūnijā plkst. 10:00. Sēdes darba kārtība.

21.06.2021, 15:55Atklātā mutiskā izsole

Atklātā mutiskā  atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli, norēķinus veicot pilnā apmērā eiro, tiek pārdots Vārkavas novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums: “Kalmes 1” ar kadastra numuru 7664 004 0152 , kas atrodas Vārkavas novada Rožkalnu pagastā.

Izsole notiks 2021.gada 26.jūlijā plkst.10.00 Vārkavas novada domē kultūras centra zālē Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov.

Pieteikšanās izsolei līdz 2021.gada 19.jūlijam. Tālrunis uzziņām – 26562334 vai 28449248.

Izsoles noteikumi.

 

21.06.2021, 10:17Konkurss “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē”

Latgales plānošanas reģions izsludina pieteikšanos atklātā projektu konkursā “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” EEZ grantu 2014.–2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” ietvaros.

2021. gada 17. maijā Latgales plānošanas reģions ir izsludinājis pieteikšanos EEZ grantu 2014.–2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atklātā projektu konkursā “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē”, kur būs iespēja saņemt atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai līdz 2024. gadam, īstenojot jaunas biznesa idejas un radot darba vietas Latgales reģionā. 

 

 

 

Lasīt vairāk...
21.06.2021, 11:13 Projekts "Proti un dari" turpinās!

Ja esi vecumā no 15 - 29 gadiem (ieskaitot), nemācies, nestrādā, neapgūsti arodu un neesi reģistrēts  Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) kā bezdarbnieks, tad šis ir tieši Tev! 

 

 

Lasīt vairāk...
18.06.2021, 08:40BIOR: iedzīvotāji aicināti līdzdarboties zinātniskā pētījumā; apzināt šķēršļus Latvijas upēs

Valsts zinātniskais institūts BIOR aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju piedalīties unikālā citizen science jeb sabiedriskās zinātnes iniciatīvā, apzinot šķēršļus Latvijas upēs.

 

Dodoties pārgājienā gar upi, laivojot vai makšķerējot, ikvienam ir iespēja mobilajā aplikācijā dabasdati.lv atzīmēt vietu ar novērotajiem vai uzietajām grūti pārvaramām caurtekām zivīm, piemēram, aizsprostiem, aizsprostu paliekām, bebru aizsprostiem, ūdenskritumiem.

 

Lasīt vairāk...
18.06.2021, 08:19Notiks Vārkavas novada domes komiteju sēde

Vārkavas novada domes komiteju sēde notiks š.g. 22. jūnijā plkst. 9.00 attālinātā veidā. Sēdes darba kārtība.

15.06.2021, 13:32Biedrība “Jaunvide” uzsākusi jaunu projektu kapacitātes stiprināšanai

Organizācija “Jaunvide” uzsākusi projekta “Speram soli uz priekšu” īstenošanu. Tādēļ biedrības jaunieši aicina visus uz projekta atklāšanas “ballīti” līgo noskaņās tiešaistē 23. jūnijā plkst. 17.00 sociālās tīklošanās vietnē Facebook (facebook.com/jaunvide). Pasākuma laikā  bū siespēja iepazīties ar organizācijas biedriem, piesaistītajiem ekspertiem, projekta aktivitātēm, finansētājiem, plānotajiem rezultātiem.

 

Lasīt vairāk...
09.06.2021, 12:09Vārkavas novada Kultūras centrs aicina darbā KULTŪRAS PASĀKUMU ORGANIZATORU uz 0,5 slodzi (kods pēc profesiju klasifikatora 3435 20)
Vārkavas novada Kultūras centrs aicina darbā KULTŪRAS PASĀKUMU ORGANIZATORU uz 0,5 slodzi (kods pēc profesiju klasifikatora 3435 20)

Vārkavas novada Kultūras centrs aicina darbā kultūras pasākumu organizatoru uz 0,5 slodzi (kods pēc profesiju klasifikatora 3435 20).


Galvenie darba pienākumi:

  • Plānot, organizēt un vadīt kultūras pasākumus;
  • Izstrādāt pasākumu scenārijus un nodrošināt to izpildi;
  • Plānot un organizēt sadarbību ar koncertu, izrāžu u.c. pasākumu organizatoriem;  Informēt sabiedrību par pasākumiem un aktivitātēm;
  • Analizēt sabiedrības intereses un faktorus, kas ietekmē kultūras pasākumu pieprasījumu, sagatavot priekšlikumus pasākumu piedāvājuma uzlabošanai;
  • Nodrošināt telpu kārtību pirms un pēc pasākumiem, nepieciešamības gadījumā, veikt dežūras kultūras pasākumos.

Lasīt vairāk...
09.06.2021, 08:23Daugavpils iesniedz Eiropas kultūras galvaspilsētas pieteikumu un pirmo pieteikuma grāmatas eksemplāru dāvina bibliotēkai

Ceturtdien, 3. jūnijā  Daugavpils  savu Eiropas kultūras galvaspilsētas pieteikumu iesniedza Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un  šodien pieteikuma grāmatas signāleksemplāru simboliski nodeva  daugavpiliešu rīcībā – Latgales Centrālajā bibliotēkā. Pa eksemplāram latviešu un angļu valodā ceļos arī uz gaismas pili – Latvijas Nacionālo bibliotēku.

Lasīt vairāk...
08.06.2021, 11:51Eko dienas Vārkavas novadā!

Vārkavas novada pašvaldība sadarbībā ar vides pakalpojumu uzņēmumu "Clean R" aicina iedzīvotājus piedalīties “Eko dienās”, kas novadā norisināsies divas dienas:

  • 29. jūnijā aicinām nodot veco un nolietoto plēvi
  • 3. jūlijā nolietoto elektroniku un elektroierīces.

Novada iedzīvotājiem esošā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa ietvaros, bez papildu samaksas ir nodrošināti vairāki papildpakalpojumi, kas tiek organizēti vienu vai vairākas reizes gadā speciālu akciju ietvaros.

 

Lasīt vairāk...
07.06.2021, 13:28Bezmaksas nūjošanas nodarbības Vārkavā, Vecvārkavā un Rimicānos

Projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/063 "Veselības veicināšanas un profilakses pasākumi vietējai sabiedrībai Vārkavas novadā" ietvaros iedzīvotāji aicināti bez maksas apmeklēt nūjošanas nodarbības Vārkavā, Vecvārkavā un Rimicānos!

Lasīt vairāk...
03.06.2021, 09:08Piesaki savu dalību konkursā „Sakoptākais mežs”

Latvijas Meža īpašnieku biedrība piekto gadu pēc kārtas organizē konkursu „Sakoptākais mežs”. Ar mērķi apzināt un izcelt labas mežsaimniecības prakses piemērus privātajos mežos, sniegt iespēju meža īpašniekiem dalīties savā pieredzē, attīstīt ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu un veicināt sabiedrības izpratni par lauku kultūrvides saglabāšanu.

 

Lasīt vairāk...
28.05.2021, 10:26Nodokļa atvieglojums vecākiem par vasaras brīvlaikā strādājošiem bērniem saglabājas
Nodokļa atvieglojums vecākiem par vasaras brīvlaikā strādājošiem bērniem saglabājas

Jaunieši vasaras brīvlaikā tradicionāli izmanto iespēju strādāt, gūt jaunu pieredzi un nopelnīt līdzekļus savu mērķu īstenošanai. Par bērniem līdz 19 gadu vecumam, kuri strādā tikai vasaras brīvlaikā un mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē, vecākiem ir tiesības saglabāt nodokļa atvieglojumu.

Lasīt vairāk...
25.05.2021, 16:21Turpinās NVA akcija "Sezonas darbi"

Lai veicinātu sezonas darbu devēju un sezonas darbu meklētāju satikšanos, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) kopš šī gada marta īsteno akciju “Sezonas darbi”, aicinot darba devējus, kuri meklē sezonas darbiniekus, reģistrēt darba piedāvājumus NVA CV un vakanču portālā (cvvp.nva.gov.lv) vai jebkurā NVA filiālē visā Latvijā.

 

Lasīt vairāk...
07.05.2021, 14:58Piedalies aptaujā!

Jau no 1.jūlija mēs būsim jaunā Preiļu novada iedzīvotāji - novada, kurā apvienosies Preiļu, Riebiņu, Vārkavas novadu un Aglonas pagasta teritorijas. 
Mēs visi ceram, ka pārmaiņas nāks par labu novada attīstībai - gan visiem kopā kā sabiedrībai, gan katram iedzīvotājam un viņa ģimenei individuāli.
Lai uzzinātu Jūsu viedokli par jaunizveidotā Preiļu novada priekšrocībām, izaicinājumiem un izaugsmes redzējumu, AICINĀM veltīt 10 MINŪTES, atbildot uz ANKETAS  jautājumiem: www.visidati.lv/aptauja/1704862434/  
Atbildes neaizņems daudz laika, bet sniegs viedokli, kas ir būtisks Preiļu novada turpmākās attīstības plānošanā.

 

Aptaujas anketas no 26.aprīļa būs pieejamas arī papīra formātā novadu domēs, pagastu pārvaldēs, bibliotēkās un citās iestādēs. 
 

Ja Jums rodas kādi jautājumi vai plašāki komentāri, lūdzu, sūtiet tos kontaktpersonai Inesei Jakovelei uz e-pastu: inese.jakovele@riebini.lv 

 

11.05.2021, 13:20Bezmaksas nūjošanas nodarbības

Pojekta Nr. 9.2.4.2/16/I/063 "Veselības veicināšanas un profilakses pasākumi vietējai sabiedrībai Vārkavas novadā" ietvaros iedzīvotāji aicināti bez maksas apmeklēt nūjošanas nodarbības Vārkavā, Vecvārkavā un Rimicānos!

 

Nodarbības vadīs nūjošanas instruktors Andrejs Bondarevs.

 

Informējam, ka pasākuma apmeklētāji var tikt fotografēti un materiāli var tikt izmantoti projekta publicitātes nolūkos.

 

! ! ! ️Saistībā ar Covid-19 izplatību pasaulē un Latvijā, aicinām būt atbildīgiem un ievērot piesardzības pasākumus. Lūdzam neapmeklēt nodarbības, ja Jums ir elpceļu infekcijas slimības simptomi, noteikta pašizolācija vai mājas karantīna. ! ! ! ️

 

Lasīt vairāk...
21.05.2021, 10:59Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020.

Ir noslēgusies Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” 2020.

Šī programma nodrošina piekļuvi interesantai lasāmvielai ikvienā bibliotēkā, un iesaista  lasītājus gada populārākās grāmatas noteikšanā.

Lasīt vairāk...
» 1 2 3 4 5
Pēdējo reizi izmaiņas veiktas: 27.10.2021 10:54:26

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632
E-pasts: varkava@preili.lv

Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »