Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 22.08.2014 16:43
Rudīte, Everts
Dienas teikums

Plānu kalšanā sliņķi ir nepārspējami.  /Francis Usāns/

 

 

21.08.2014, 15:13Domes komitejas sēde un kārtējā sēde
Domes komitejas sēde un kārtējā sēde

Vārkavas novada Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks š.g. 26. augustā plkst. 9.00 Vecvārkavā, Skolas ielā 5, Kultūras centra zālē. Sēdes darba kārtība.

 

 

Vārkavas novada domes kārtējā sēde notiks š.g. 26. augustā plkst. 10.00 Vecvārkavā, Skolas ielā 5, Kultūras centra zālē. Sēdes darba kārtība.

Lasīt vairāk...
15.08.2014, 09:29Jauniešu sporta diena Rimicānos

 

Lasīt vairāk...
20.08.2014, 11:20Preiļu novada svētki
Lasīt vairāk...
20.08.2014, 10:44Septembrī Preiļos varēs apgūt bioloģisko mācību programmas
Septembrī Preiļos varēs apgūt bioloģisko mācību programmas

Aicinām apmeklēt bioloģisko mācību programmas. Mācību tēma: augkopības un lopkopības produkcijas ražošana bioloģiskajā lauksaimniecībā. Semināram ar 20% līdzfinansējumu var pieteikties pie Ilgas Ušackas  (tel. 27050168), Ineses Magdalenokas (25907315) vai Jolantas Augšpūles tel. (26788681). Semināra grafiks.

Lasīt vairāk...
20.08.2014, 10:04Bezmaksas seminārs biškopībā Preiļos
Bezmaksas seminārs biškopībā Preiļos

Latvijas Biškopības biedrība 27.08.2014 no plkst. 11.00 – 13.00, Raiņa bulvārī 21 b, Preiļos, rīko bezmaksas seminārs biškopībā. Lektors:  LBB instruktors Armands Gumbris. Semināra laikā LBB biedriem būs iespēja bez maksas saņemt līdzekļus saimju apstrādei pret varu. 

Lasīt vairāk...
12.08.2014, 13:33Vārkavas novada Sociālais dienests rīko humānās palīdzības preču izsniegšanu
Vārkavas novada Sociālais dienests rīko humānās palīdzības preču izsniegšanu

Preces var saņemt ikviena persona, kurai nepieciešama humānā palīdzība:

21.08.2014. plkst. 9.30 IAC „Vanagi”;

21.08.2014. plkst.12.30 Rimicānos, Saules ielā 14-1;

22.08.2014. plkst. 9.30 Vecvārkavā, bijušajās krosa telpās, Padomes ielā 49;

26.08.2014. plkst. 9.00 Vārkavā, Kovaļevsku ielā 6;

26.08.2014. plkst.10.00  Piliškās, Pilišku saieta vietā.

Lasīt vairāk...
19.08.2014, 10:54Izmaiņas humānās palīdzības preču izsniegšanā
Izmaiņas humānās palīdzības preču izsniegšanā

Izmaiņu dēļ Vārkavas novada Sociālā dienesta darba kārtībā humānās palīdzības preces izsniegs: 22.08.2014. plkst. 9.00 Vārkavā, Kovaļevsku ielā 6. Preces var saņemt ikviena persona, kurai nepieciešama humānā palīdzība.

Lasīt vairāk...
19.08.2014, 09:19Vārkavas novada vēlēšanu komisijas paziņojums
Vārkavas novada vēlēšanu komisijas paziņojums

Vārkavas novada vēlēšanu komisija nosaka iecirkņa komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu 2014. gada 4. oktobra 12. Saeimas vēlēšanām līdz 2014.gada 25. augustam.

 

Pieteikuma veidlapa atrodama Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā: www.cvk.lvIzvirzot kandidātus, jāievēro Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums un Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas. Aizpildītos pieteikumus iesniegt personīgi Vārkavas novada domē vai Vārkavas un Rožkalnu pārvaldēs līdz  2014. gada 25. augustam plkst. 17.00.

 

Lasīt vairāk...
14.08.2014, 09:17Vārkavas novada teritorijas plānojuma 2014. - 2025. gadam galīgā redakcija (apstiprināta 29.07.2014 domes sēdē)
Lasīt vairāk...
13.08.2014, 12:16Vārkavas novadā izsludināta ārkārtas situācija
Vārkavas novadā izsludināta ārkārtas situācija

Paplašināta ĀCM ārkārtējās situācijas teritorija un noteiktas stingrākas prasības

 

Saistībā ar Āfrikas cūku mēra (ĀCM) izplatīšanos Latvijā Ministru kabinets otrdien, 12.augustā, apstiprināja grozījumus piecos Ministru kabineta noteikumos.Noteikumi „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.jūlija rīkojumā Nr.322 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” nosaka ĀCM ārkārtējās situācijas teritorijas paplašināšanu, to nosakot papildus:

- 21 novadā (Vārkavas, Līvānu, Viļānu, Cēsu, Amatas, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas, Gulbenes, Cesvaines, Ērgļu, Madonas, Lubānas, Kokneses, Pļaviņu, Krustpils, Varakļānu, Salas, Viesītes, Jēkabpils, Aknīstes un Ilūkstes novadā),

- piecu novadu atsevišķos pagastos (Ogres novada Ķeipenes, Taurupes, Mazozolu, Madlienas, Meņģeles un Krapes pagastā; Jaunjelgavas novada Seces, Staburaga un Sunākstes pagastā; Daugavpils, Preiļu un Riebiņu novadā - arī tajos pagastos, kuri iepriekš nebija pasludināti par ĀCM ārkārtējās situācijas teritoriju),

- četrās pilsētās (Jēkabpilī, Daugavpilī, Valmierā, un Rēzeknē).

Lasīt vairāk...
31.07.2014, 12:09Aktuāla informācija visiem, bet jo īpaši ĀCM skartās teritorijas cūku turētājiem
Aktuāla informācija visiem, bet jo īpaši ĀCM skartās teritorijas cūku turētājiem

Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD inspektori, pārbaudot piemājas saimniecības un cūku novietnes, kā arī veicot ĀCM epidemioloģisko izmeklēšanu skartajās teritorijās, pārliecinājās, ka noteiktie biodrošības pasākumi joprojām ĀCM noteiktajā karantīnas teritorijā netiek ievēroti un rada draudus infekcijas tālākai izplatībai.

Lasīt vairāk...
15.08.2014, 09:41Atbalsts novadu pašvaldībām un medniekus pārstāvošām organizācijām Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumiem
Atbalsts novadu pašvaldībām un medniekus pārstāvošām organizācijām Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumiem

Lauku atbalsta dienests izsludina iesniegumu pieņemšanu atbalsta saņemšanai saskaņā ar Zemkopības ministrijas 2014.gada 1.augusta rīkojumu Nr.129 „Par AS „Latvijas Valsts meži” dāvināmo (ziedojamo) finanšu līdzekļu administrēšanu”, lai nodrošinātu Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumu īstenošanu.

Lasīt vairāk...
05.08.2014, 11:09Vārkavas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē
Vārkavas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē

Vārkavas novada dome  2014. gada 28.  marta  sēdē pieņēma lēmumu  (prot. Nr. 6/15) “Par Vārkavas novada pašvaldības īpašumā  esošās kustamās mantas atsavināšanu”, ar kuru tika uzdots   Īpašuma atsavināšanas komisijai noteikt kustamās mantas nosacīto cenu.

VĀRKAVAS NOVADA DOME PĀRDOD ATKLĀTĀ MUTISKĀ IZSOLĒ AR AUGŠUPEJOŠU SOLI VĀRKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAI PIEDEROŠU KUSTAMO ĪPAŠUMU:

  • transportlīdzekli MZ 3607 GAZ 52, valsts reģistrācijas numurs BV 632, nosacītā  cena 430 EUR (četri simti trīsdesmit eiro);
  • transportlīdzekli VW TRANSPORTER, valsts reģistrācijas numurs DR 4581, nosacītā cena  280 EUR (divi simti astoņdesmit eiro);
  • transportlīdzekli CHRYSLER VOYAGER, valsts reģistrācijas numurs FF 2044, nosacītā cena 610 EUR (seši simti desmit eiro);
  • transportlīdzekli KAVZ 685 M, valsts reģistrācijas numurs BV 637,  nosacītā cena  230 EUR (divi simti trīsdesmit eiro);
  • transportlīdzekli KAVZ 3270 031, valsts  reģistrācijas  numurs AT 6950, nosacītā cena 410 EUR (četri simti desmit eiro);
  • transportlīdzekli MERCEDES BENZ, valsts reģistrācijas numurs EH 5152, nosacītā cena 430 EUR (četri simti trīsdesmit eiro).

Izsoles nodrošinājums  līdz reģistrācijai 10 % apmērā no nosacītās cenas jāiemaksā  Vārkavas novada  domes  kontā LV31UNLA0026000130410,   A/S   SEB  Banka.  Norēķini   par īpašuma pirkumu veicami  100 % EUR viena mēneša laikā  no izsoles dienas. Izsole  notiks 2014. gada 16. septembrī  plkst.10.00 Vārkavas novada pašvaldības Kultūras centra zālē (Skolas iela  5, Vecvārkava, Upmalas  pagasts, Vārkavas novads). Dalībnieku pieteikumu reģistrācija domes administrācijas kancelejā Skolas  ielā  5, Vecvārkava,  Upmalas  pagasts, Vārkavas novads, darba laikā līdz 2014. gada 1.  septembrim,  līdz plkst. 16.00. Izsoles noteikumi, kā arī transportlīdzekļu fotogrāfijas pieejamas mājaslapā internetā  www.varkava.lv sadaļā Jaunumi un domes administrācijas kancelejā. Tālrunis uzziņām īpašuma apskates saskaņošanai: 28239044.

Pašvaldības kustamās mantas – sešu transportlīdzekļu izsoles noteikumi, transportl. fotogr. (zip)

 

 

Lasīt vairāk...

wheat