Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 26.10.2014 03:01
Amanta, Amanda, Kaiva
Dienas teikums

Valoda ir tautas portrets un CV.  /Francis Usāns/

 

 

03.10.2014, 16:06Aicinām uz pasākumu!

Lasīt vairāk...
24.10.2014, 11:52Domes kārtējā sēde
Domes kārtējā sēde

Vārkavas novada domes kārtējā sēde notiks 28. oktobrī plkst. 10.00 Vecvārkavā, Skolas ielā 5, Kultūras centra zālē. Sēdes darba kārtība.

Lasīt vairāk...
24.10.2014, 10:04Vārkavas novadpētniecības muzejs aicina gan skolēnus, gan novada iedzīvotājus piedalīties izstādes „Es karā(i) aiziedams” veidošanā!
Vārkavas novadpētniecības muzejs aicina gan skolēnus, gan novada iedzīvotājus piedalīties izstādes „Es karā(i) aiziedams” veidošanā!

Lūdzam apskatīt vecos albumus! Varbūt, ka tajos ir tēvu un vectēvu (varbūt arī māmiņu un vecmāmiņu) fotogrāfijas no Pirmā pasaules kara, Otrā pasaules kara, padomju armijas, zemessargu utt. gaitām?

Varbūt mājās ir saglabājušas dažādas lietas no   kara laikiem, represijām?

Lūdzam līdz 5. novembrim fotogrāfijas un lietas iesniegt  Vārkavas muzejā. Pēc izstādes lietas un fotogrāfijas tiks atdotas atpakaļ. (Ja kāds vēlēsies dāvināt muzejam, tad tās tiks attiecīgi noformētas).

Izstādes atklāšana tiek plānota 11. novembrī. Tālr. 27059046 (Elvīra Āboliņa).

Lasīt vairāk...
24.10.2014, 11:21Interesanti
Interesanti

Baltijas valstu atmiņu institūcijas - Igaunijas Nacionālais arhīvs, Latvijas Nacionālais arhīvs, Martina Mežvīda Lietuvas Nacionalā bibliotēka, "Baltijas mantojuma tīkls" un atbalstītāji - ir izveidojušas virtuālo izstādi "Baltijas valstu bēgļu nometnes Vācijā. 1944. - 1951.", kurā var iepazīties ar nometņu laika dokumentiem, fotogrāfijām un nelieliem kinohroniku fragmentiem par Baltijas valstu kopīgo vēsturi Vācijā. Sīkāk: http://www.draugiem.lv/izglitibai/news/?p=12506734

No 2014.gada 31.oktobra līdz 6.novembrim notiks Gētes institūta Rīgā organizētā Vācu filmu nedēļa "Berlinale 2014 Riga", piedāvājot septiņas dažādas jaunākās vācu filmas (ar sinhronu tulkojumu latviešu valodā). Skolēniem, pensionāriem, Latvijas Kinematogrāfistu savienības biedriem, Latvijas Kultūras akadēmijas, Latvijas Mākslas akadēmijas, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studentiem biļetes ar atlaidi. Sīkāk + filmu treileri: http://www.draugiem.lv/izglitibai/news/?p=12521900

Lasīt vairāk...
09.10.2014, 20:57Pagarināts pretendentu pieteikšanas termiņš Vārkavas novada domes Atzinības un Goda rakstu saņemšanai
Pagarināts pretendentu pieteikšanas termiņš Vārkavas novada domes Atzinības un Goda rakstu saņemšanai

Vārkavas novada dome aicina līdz š.g. 24. oktobrim pieteikt pretendentus Vārkavas novada domes Atzinības un Goda rakstu saņemšanai.

 

Vārkavas novada domes Atzinības rakstu piešķir par darbiem, kas paveikti iepriekšējā gadā. Ierosinājumus piešķirt Atzinības rakstu  var iesniegt novada domes deputāti, novada domes nodaļu vadītāji, iestāžu un uzņēmumu vadītāji, kā arī novada iedzīvotājs vai iedzīvotāju grupa. Ierosinājumā par Atzinības raksta piešķiršanu jānorāda apbalvojamā vārds, uzvārds, dzimšanas gads, personas kods, darba vieta, ieņemamais amats, darbības raksturojums. Vārkavas novada dome izskata visus iesniegtos ierosinājumus par noteiktu  personu izvirzīšanu apbalvošanai ar Vārkavas novada  domes  Atzinības rakstu un pieņem motivētu lēmumu.

Vārkavas novada domes  Goda  rakstu piešķir par darbiem, kas paveikti iepriekšējā gadā vai par nopelniem  ilgākā laika posmā. Ierosinājumus  piešķirt  Goda  rakstu  var  iesniegt novada domes deputāti, novada domes nodaļu vadītāji, iestāžu un uzņēmumu vadītāji. Ierosinājumā par Goda raksta piešķiršanu jānorāda apbalvojamā vārds, uzvārds, dzimšanas gads, personas kods, darba vieta, ieņemamais amats, darbības raksturojums. Goda rakstam izvirzītais pretendents saņem naudas prēmiju. Vārkavas novada dome izskata visus iesniegtos ierosinājumus par  noteiktu  personu izvirzīšanu apbalvošanai ar Vārkavas novada domes Goda rakstu un pieņem motivētu lēmumu.

 

Lasīt vairāk...
23.10.2014, 16:05Aicinām eventuālos donorus!

Lasīt vairāk...
22.10.2014, 13:46No 31. oktobra būs ierobežota satiksme pa Vārkavas novada pašvaldības autoceļiem
No 31. oktobra būs ierobežota satiksme pa Vārkavas novada pašvaldības autoceļiem

Š.g. 21. oktobra Vārkavas novada domes ārkārtas sēdē tika nolemts ierobežot transportlīdzekļu satiksmi pa Vārkavas novada pašvaldības autoceļiem no 2014. gada 31. oktobra līdz zemes virskārtas pilnīgam sasalumam Transportlīdzekļiem ar pilnu masu virs 7 t (septiņām tonnām) būs aizliegta kustība pa pašvaldības autoceļiem visā to garumā saskaņā ar sēdes pielikumu. (Pielikums Nr. 1, autoceļu saraksts.)

Ierobežojums var tikt atcelts pirms noteiktā termiņa beigām, ja klimatiskie apstākļi to atļaus. Papildu informācija pa tālr. 29446486 (pašv. izpilddirektors E.Sparāns).

Lasīt vairāk...
22.10.2014, 09:12Pašdarbnieku koncerta video un fotogrāfijas lejupielādei
Pašdarbnieku koncerta video un fotogrāfijas lejupielādei

Aicinām aplūkot š.g. Vārkavas novada pašdarbnieku gada atskaites koncerta (20.09.2014., tematika: kolhozi) video. Video pašreiz jau ir ievietots youtube.com, ne failiem.lv, un ir noskatāms pilnībā, garums 31 min.) Fotogrāfijas lejuplādēt var šeit. Video un fotogrāfiju autors: M.Rukmanis.

Lasīt vairāk...
21.10.2014, 13:09Apsveicam!
Apsveicam!

16. oktobrī Vārkavas vidusskolas zēnu komanda volejbolā piedalījās sacensībās Sventē, izcīnīja 1. vietu un ieguva Sventes kausu!

Apsveicam: Lauri Gavaru, Mairi Ormani, Austri Vanagu, Arnoldu Sparānu, Valdi Melderu, Uldi Valaini, Arvi Vilcānu.

Paldies sporta skolotājiem: Edgaram Vaivodam un Staņislavam Stankevičam.

Lasīt vairāk...
20.10.2014, 15:51Jaunākās ziņas par finanšu piesaistes iespējām, ko apkopojis Latgales plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centr
Jaunākās ziņas par finanšu piesaistes iespējām, ko apkopojis Latgales plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centr

Tiek izsludināti projektu konkursi vadlīnijā "Plašsaziņas līdzekļu darbība vides izglītības un audzināšanas jomās" finansējuma saņemšanai 2015.gadā

16.10.2014
Tiek izsludināti projektu konkursi vadlīnijā "Plašsaziņas līdzekļu darbība vides izglītības un audzināšanas jomās" finansējuma saņemšanai 2015.gadā.

Lasīt vairāk...
17.10.2014, 09:49Izsole
Izsole

Privatizācijas aģentūra pārdod otrajā atklātajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli valsts nekustamo īpašumu „Skujevka”, Jaunbērzē, Vārkavas pagastā, Vārkavas novadā, kadastra Nr.7694 003 0386. Sākumcena: 682,98 EUR, nodrošinājums 68,30 EUR, reģ. maksa 14,23 EUR. Izsole notiks Privatizācijas aģentūrā 19.12.2014. plkst.14.00. Nodrošinājums un reģistrācijas maksa iemaksājama līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Iesniegt pieteikumu dalībai izsolē var līdz 05.12.2014. plkst.16.00 K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darbdienās no plkst.8.30 līdz 17.00. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati - 67021374, 67021413.

Lasīt vairāk...
09.10.2014, 20:32Aicinām ģimenes pieteikties Ģimeņu svētkiem!
Aicinām ģimenes pieteikties Ģimeņu svētkiem!

Tradicionālie Ģimeņu svētki  Vārkavā notiks š.g. 14. novembrī plkst. 20.00 Vārkavas tautas namā. 

Aicinām pieteikties ģimenes, kas savas kāzu jubilejas vēlas svinēt kopā ar mums!  Pieteikšanās pa tālr. 20004979 (A.Skutele) vai  27099432 (E.Āboliņa).

Lasīt vairāk...
26.09.2014, 17:10Svecīšu vakari 2014

Lasīt vairāk...
16.10.2014, 12:16Projekts "Kronbergs izglītībai" mudina LASĪT GRĀMATAS - 251 iespēja zināšanām, atslodzei, dzīvei
Projekts

[Ar paplašinātu informāciju/citātiem:]

· Rons Klārks - "Nost ar garlaicīgām mācību stundām!": http://www.draugiem.lv/izglitibai/news/?p=10268259

· Deivids Dž. Švarcs - "Vērienīgās domāšanas spēks": http://www.draugiem.lv/izglitibai/news/?p=11262160

· Džeks Kenfīlds, Dženita Svicere - "Panākumu principi": http://www.draugiem.lv/izglitibai/news/?p=11262509

· Edgars Untāls - "Pārdošanas burvis": http://www.draugiem.lv/izglitibai/news/?p=7898373

Lasīt vairāk...
26.09.2014, 10:46Izstāde apskatāma līdz 1. novembrim

Lasīt vairāk...
03.10.2014, 16:37Konkurss (pieteikšanās līdz š.g. 3. novembrim)
Konkurss (pieteikšanās līdz š.g. 3. novembrim)

Projekta „Līdzdalības demokrātijas attīstības veicināšana Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novados” ietvaros tiek izsludināts konkurss „GADA BRĪVPRĀTĪGAIS” Preiļu, Vārkavas, Līvānu, Riebiņu un Aglonas novados”. Konkursa mērķis ir popularizēt brīvprātīgo darbu, izcelt brīvprātīgā darba darītājus un noskaidrot  centīgākos un nesavtīgākos Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novadu nevalstiskajās organizācijās darbojošos brīvprātīgos.

KONKURSA NOLIKUMS.

Lasīt vairāk...
02.10.2014, 23:49Vārkavas novada pašvaldība pārdod
Vārkavas novada pašvaldība pārdod

Vārkavas novada pašvaldība pārdod par brīvu cenu:

MZ 3607 GAZ 52, valsts reģistrācijas numurs BV 632, -  430 EUR (četri simti trīsdesmit eiro) (t.sk. PVN);

VW TRANSPORTER, valsts reģistrācijas numurs DR 4581, - 280 EUR (divi simti astoņdesmit eiro) (t.sk. PVN);

CHRYSLER VOYAGER, valsts reģistrācijas numurs FF 2044, - 610 EUR (seši simti desmit eiro) (t.sk. PVN);

KAVZ – 685M, valsts reģistrācijas numurs BV 637,  - 230 EUR (divi simti trīsdesmit eiro) (t.sk. PVN);

KAVZ 3270 031, valsts reģistrācijas numurs AT 6950,  - 410 EUR (četri simti desmit eiro) (t.sk. PVN);

MERCEDES BENZ, valsts reģistrācijas numurs EH 5152, - 430 EUR (četri simti trīsdesmit eiro) (t.sk. PVN).

Pieteikšanās līdz 2014. gada 1. novembrim, sīkāka informācija pa tālr. 29446486.

 

Lasīt vairāk...

wheat